MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Alueellisten valmiuskeskusten kouluttajakoulutus

Ajankohta 18.5.2019
Aika 9.00 - 16.00
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Tuusula
Ilmoittautuminen

Tavoite

MPK:n Tuusulan koulutuspaikalla (Puolustusvoimien kurssikeskus) järjestetään 18. – 19.5. valmiuskeskusten henkilöstön kouluttajakoulutus, jossa on tarkoitus kouluttaa noin 12 henkeä tuleviksi valmiuskeskusten toimijoiksi ja tarvittaessa kouluttajiksi.

Koulutuksen painopiste on käytännönläheistä harjoittelua todenmukaiseksi rakennetussa valmiuskeskuksen tilannehuoneessa. Koulutettaville annetaan perehdytys alueellisen valmiuskeskuksen toiminnan perusteisiin PvMoodlessa ja 9.5. klo 16:30 – 20:30 pidettävässä teoriakoulutuksessa.

Kurssi on maksuton.

Kenelle kurssi soveltuu

Tehtävään sopii erinomaisesti aiempi koulutus eri tason tilannejohtamiseen ja toiminta johtamispaikoilla. Toiminta alueellisessa valmiuskeskuksissa on luonteeltaan tilannnekeskuksen tai johtamispaikan toimintaa. Särmähkö johtaminen, oman toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen ja esimerkiksi viestikuri mahdollistavat valmiuskeskuksen menestyksekkään toiminnan. VAP-sijoittaminen näihin tehtäviin on mahdollisuus, jonka kunta voi käyttää. Alueellisen valmiuskeskuksen toimintaan valmistautuminen ja tehtäviin käytettävissä oleminen vaatii pitkäjänteistä sitoutumista meille jokaiselle tärkeään tehtävään.

Suositeltavat esitiedot

Ei erillisiä esitietoja.

Tarve koulutukselle ja koulutuksen kehittämiselle muodostuu siitä, että useat Uudenmaan kunnat ja kaupungit ovat päättäneet uudistaa häiriötilanteidensa hoitoa ja väestönsuojelunsa suojelulohkotoimintaa perustamalla ns. alueellisia valmiuskeskuksia. Alueellisia valmiuskeskuksia on määrä perustaa ja tarvittaessa ottaa käyttöön useita jokaisessa kunnassa. Joissakin kunnissa malli on jo käytössä ja henkilöstöä on koulutettu UPL:n ja MPK:n toimesta 2017 lukien.

Alueellinen valmiuskeskus toimii kunnan kriisijohdon alajohtoportaana keskeisimpinä tehtävinään huolehtia väestön paikallisesta tiedottamisesta sekä kunnan tilannekuvan muodostamisesta alueensa osalta ennen kaikkea normaaliolojen häiriötilanteissa. Alueellisen valmiuskeskuksen yhteydessä voidaan antaa asukkaille palveluja, joiden saaminen tavanomaisella tavalla on estynyt tai jotka esimerkiksi onnettomuuden tai luonnonilmiön takia täytyy järjestää tilapäisesti poikkeuksellisella tavalla alueen asukkaiden käyttöön (esim hätämajoitus, tilapäinen vedenjakelu).

LIsätietoa https://www.rul.fi/gw-storage/v3/container/635/node/7013/original/2017_Varautumisen_koulutusohjelma_MPK_ak_174_1.03_19.12.2017.pdf LIITE 5

Hinta

ESMPP maksaa kustannukset.

Koulutuspaikka

Puolustusvoimien kurssikeskus
Rantatie 66 Tuusula

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Antti Holmroos antti.holmroos@iki.fi

Hallinto Aki Mäkirinta aki.makirinta@mpk.fi