MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Merenkulku, kansimieskurssi 1/19

Ajankohta 18.5.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautuminen 17.12.2018 - 16.5.2019

Tavoite

Tietää aluksen päällikön tehtävät ja merenkulkuvälineiden sijainnin.
Tuntee aluksen kaikkien välineiden sijainnin ja käyttöperiaatteet.
Hallitsee matkustajille ennen lähtöä pidettävän turvallisuuspuhuttelun sisällön ja siihen liittyvät välineet sekä moottorille tehtävän lähtöä edeltävän tarkastuksen.

Kurssilainen saa kurssin hyväksytysti suoritettuaan kansimiespätevyyden.
Kurssin jälkeen oppilaat kykenevät toimimaan aluksen kansimiehenä MPK:n omistamilla linnakeveneillä.

Kenelle kurssi soveltuu

MS Kuivasaaren toimijat ja muut asiasta kiinnostuneet

Sisältö

Kansimiehen toimien hallitseminen
- koneoppi
- pelastautumis- / vauriontorjuntakoulutus
- kansimieheltä vaadittava ensiapukoulutus

Koulutuspaikka

Santahamina Helsinki

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja: Kristiina Slotte, 050 5250022 tai kristiina.slotte@gmail.com
Koulutuspäällikkö: Sakari Saikku