MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Hushållens hemberedskap 2 / Jakobstad- Kotitalouksien varautumiskurssi 2 / Pietarsaari

Ajankohta 18.4.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Jakobstad / Pietarsaari
Ilmoittautuminen 14.4.2019 23:59 mennessä

Tavoite

Kursdeltagarna känner till olika undantagsförhållanden såsom industriolyckor, strålolyckor och pandemier samt krigshandlingar och skydd & beredskap mot dessa i hemmen.

Kurssilaiset tuntevat erilaiset poikkeusolot kuten teollisuusonnettomuudet, säteilyonnettomuudet
sekä pandemiat ja sotatoimet ja suojelutoimenpiteitä näiden aikana sekä miten niihin voidaan varautua kodeissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Alla finska medborgare / Kaikille kiinnostuneille Suomen kansalaisille.
Anmälning antingen här eller direkt på plats / Ilmoittautuminen järjestelmän kautta tai paikan päällä

Suositeltavat esitiedot

Kursen är tvåspråkig / Kurssi on kaksikielinen

Kurstid: kl. 18.00-20.00

Sisältö

Hur skyddar du din familj vid gas- eller strålfara?
Kursen Hushållens beredskap 2 ger dig kunskap och färdigheter att bättra på din och din familjs (eller arbetsplats) resiliens i allvarliga krissituationer eller undantagslägen. Kursen sker i form av föreläsning och
workshop/grupparbete.

Miten suojelet perheesi kaasu- tai säteilyvaaratilanteessa?
Kurssi Kotitalouksien varautuminen 2 antaa sinulle tiedot ja eväät, joilla voit parantaa sinun ja perheesi (taikka työpaikkasi) kriisinsietokykyä, jos vakava kriisi iskee tai poikkeusolon sattuessa. Kurssi toteutuu luentona ja ryhmätyönä.

Koulutuspaikka

Jakobstads Gymnasium / Pietarsaaren Lukio
Skolgatan 20 / Koulukatu 20
68600 Jakobstad / Pietarsaari

Kysy lisätietoja

Kursledare / Kurssinjohtaja Johan Irjala p. 0400 242 014.

Distriktsbyrån/Piiritoimisto p. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi