MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Hushållens hemberedskap 1 / Jakobstad- Kotitalouksien varautumiskurssi 1 / Pietarsaari

Ajankohta 11.4.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Jakobstad / Pietarsaari
Ilmoittautuminen 7.4.2019 23:59 mennessä

Tavoite

Kursdeltagarna känner till hemförråd och vilka störningar som kan uppkomma i samband med ex. längre strömavbrott samt hur man kan avhjälpa dessa i hemmet.

Kurssilaiset tuntevat kotivaran ja mitä häirötilanteita voi syntyä esim. pitkän sähkökatkon sattuessa ja miten niihin voidaan varautua kodeissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Alla finska medborgare / Kaikille kiinnostuneille Suomen kansalaisille.
Anmälning antingen här eller direkt på plats / Ilmoittautuminen järjestelmän kautta tai paikan päällä

Suositeltavat esitiedot

Kursen är tvåspråkig / Kurssi on kaksikielinen

Sisältö

Vad gör du om strömmen går mitt i vintern och inte kommer tillbaka på två veckor?
Kursen Hushållens beredskap 1 ger dig kunskap och färdigheter att bättra på din och din familjs (eller arbetsplats) resiliens i krissituationer. Kursen sker i form av föreläsning och workshop/grupparbete.

Mitä teet jos sähkönjakelu katkeaa keskellä talvea ja palautuu vasta kahden viikon kuluttua?
Kurssi Kotitalouksien varautuminen 1 antaa sinulle tiedot ja eväät, joilla voit parantaa sinun ja perheesi (taikka työpaikkasi) kriisinsietokykyä, jos kriisi iskee. Kurssi toteutuu luentona ja ryhmätyönä.

Koulutuspaikka

Jakobstads Gymnasium / Pietarsaaren Lukio
Skolgatan 20 / Koulukatu 20
68600 Jakobstad / Pietarsaari

Kysy lisätietoja

Kursledare / Kurssinjohtaja Johan Irjala p. 0400 242 014.

Distriktsbyrån/Piiritoimisto p. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi