MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Hushållens hemberedskap 1 / Jakobstad- Kotitalouksien varautumiskurssi 1 / Pietarsaari

Ajankohta 11.4.2019
Aika 18.00 - 20.30
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Jakobstad / Pietarsaari
Ilmoittautuminen 7.4.2019 23.59 mennessä

Tavoite

Kursdeltagarna känner till hemförråd och vilka störningar som kan uppkomma i samband med ex. längre strömavbrott samt hur man kan avhjälpa dessa i hemmet.

Kurssilaiset tuntevat kotivaran ja mitä häirötilanteita voi syntyä esim. pitkän sähkökatkon sattuessa ja miten niihin voidaan varautua kodeissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Alla finska medborgare / Kaikille kiinnostuneille Suomen kansalaisille.
Anmälning antingen här eller direkt på plats / Ilmoittautuminen järjestelmän kautta tai paikan päällä

Suositeltavat esitiedot

Kursen är tvåspråkig / Kurssi on kaksikielinen

Koulutuspaikka

Jakobstads Gymnasium / Pietarsaaren Lukio
Skolgatan 20 / Koulukatu 20
68600 Jakobstad / Pietarsaari

Kysy lisätietoja

Kursledare / Kurssinjohtaja Johan Irjala p. 0400 242 014.

Distriktsbyrån/Piiritoimisto p. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi