MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Kyberturvallisuuden erikoiskurssi 2019

Ajankohta 20.9.2019 - 22.9.2019
Aika 15.00 - 17.00
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautuminen 20.5.2019 20.00 - 15.8.2019 21.00

Tavoite

Koulutuksen keskeisinä tavoitteina on pelin kautta peliympäristössä tunnistaa verkko- ja informaatio-operaatioiden rakenne ja toiminta sekä varautuminen niihin ja toiminnan johtaminen.

Kurssilaisten muodostamat BlueTeam-ryhmien tulee havainnoida, torjua ja ennakoida hyökkäyksiä, ylläpitää omaa tilannekuva sekä johtaa toimintaansa että tiedottaa, viestiä ja raportoida organisaatioidensa vaatimusten mukaan muiden ryhmien ja viranomaisten kanssa.
Toiminnassa tulee huomioida operaatioturvallisuus.

Kurssin jälkeen oppilas osaa kyberturvallisuuden perusperiaatteet; osaa käyttää valittuja skannausohjelmistoja ja pakettianalysaattoreita sekä lokitiedostoja ja muita menetelmiä liikenteen ja käyttäjien havaitsemiseen ja tunnistamiseen; osaa perusmenetelmät kuinka suojata tietokoneita, palveluita ja liikennettä;
• Tuntee kyberhyökkäyksen toteutustapoja, viranomaistoimijoita ja tietoturvaan vaikuttavaa lainsäädäntöä; tuntee tärkeimmät tiedonsiirtoprotokollat ja tietoverkkoarkkitehtuureja.
• Tunnistaa yleisimpiä tietoturva-aukkoja ja osaa paikata niitä; tunnistaa hyökkäyksiä; tietää kuinka Internetissä kerätään tietoja; osaa koota tietoverkon tilannekuvaa, ja tietää kuinka häiriötilanteen selvitystä johdetaan.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan käytännön kyberturvallisuustaitoja.
MPK valitsee kurssille hyväksyttävät henkilöt!

Suositeltavat esitiedot

Kurssille hyväksyntä edellyttää MPK:n kyberturvallisuuden jatkokurssitasoisen kurssin suorittamista (esim. Kyberturvallisuuden jatkokurssi SOC Tier1 tai Tier2, OSINT jatkokurssi
Kurssille ilmoittautuessa kartoitetaan osaamistasi - vastaukset käytetään kurssilaisten valintaan roolitehtäviin.

Hinta

75,00 EUR

Koulutuspaikka

Ilmasotakoulu, Tikkakoski
Viestitie 1
41160 Tikkakoski

Kysy lisätietoja

Yhteyshenkilöt:
Kurssiin liittyvät kyselyt:
Kurssinjohtaja Kim Malmberg, kim.malmberg@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Aarne Markko, aarne.markkompk.fi