MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Hybridivaikuttaminen ja turvallisuus

Ajankohta 26.10.2019 - 27.10.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautuminen 21.4.2019 - 27.9.2019

Tavoite

Kurssin tavoitteena on lisätä sille osallistuvien ymmärrystä laajan turvallisuuden käsitteen ja turvallisuustilanteen muutoksesta ennen kaikkea Euroopassa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kaikille kiinnostuneille. Ikäraja 18v.

Sisältö

Kurssin aikana käsitellään erityisesti kyber- ja informaatiovaikuttamista sekä sitä, miten ne liittyvät muihin vaikuttamisen muotoihin muodostaen hybridivaikuttamisena tunnetun kokonaisuuden.

Kurssin aikana osallistujat oppivat luentojen, tapausesimerkkien ja ryhmätöiden avulla ymmärtämään erilaisia hybridiuhkia ja niitä haavoittuvuuksia, joihin ne kohdistuvat sekä niitä strategisia tarkoitusperiä, jotka ovat tällaisen vaikuttamisen takana. Kurssilla esitellään myös suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia ja pohditaan sitä, miten tämän mallin ja muiden toimenpiteiden avulla voidaan lisätä suomalaisen yhteiskunnan resilienssiä hybridivaikuttamista ja -uhkia vastaan ja kuinka hybridiuhilta voidaan suojautua.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Sen työmuotoina ovat luennot, ryhmäkeskustelut sekä hybridivaikuttamista kuvaavaan skenaarioon perustuva ryhmissä tehtävä harjoitustyö.

Hinta

50,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Tikkakoski, Länsiranta
Viestitie 2
41160 Tikkakoski

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja
Panu Moilanen
p. 050-542 7316


Koulutuspäällikkö
Aarne Markko
p. 040 751 5233
aarne.markko@mpk.fi