MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

PikkuNASTA/ Mielikki2019, Liikenneturvallisuus - ja B-ajo-oikeuskurssi, Sotinpuro 2019

Ajankohta 30.8.2019 - 1.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Nurmes
Ilmoittautuminen 15.4.2019 1.00 - 31.7.2019 23.00

Tavoite

Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa ennakoida ja arvioida liikenteen riskitilanteita ja vastuullista toimintaa tieliikenteessä. Kurssilainen osaa käyttää puolustusvoimien B- ajoluokkaan kuuluvia ajoneuvoja. Kurssilaisille voidaan myöntää koulutuksen jälkeen puolustusvoimien B-ajo-oikeus.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat puolustusvoimien B-ajo-oikeutta. Kurssille ilmoittautuvalla täytyy olla voimassa vähintään B-luokan ajokortti eikä saa olla vakavia ajo-oikeuteen vaikuttaneita/vaikuttavia rikkomuksia.
Voimassa oleva ajokortti esitettävä kurssin alussa!

Suositeltavat esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja harjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan ajoneuvon käyttöönottotarkastusta, päivittäishuoltoa sekä toimintaa tyypillisimmissä liikenneonnettomuuksissa ja hätäensiavun antamista onnettomuuspaikalla. Kurssilla perehdytään ajoneuvon käyttöön vaikuttaviin erityismääräyksiin (B ajo-oikeusteoria) sekä tutustutaan maastoajoneuvon käyttöön ja rakenteeseen sekä suoritetaan ajo-oikeuden myöntämiseen liittyvä ajoharjoittelu.

Alustava ohjelma:
Perjantai 30.08.2019:
klo 18.00 mennessä Kurssilaisten ilmoittautuminen/Sotinpuro
klo 18.30 - 19.00 Harjoituksen aloitustilaisuus/lipunnosto
klo 19.00 - 22.00 Varustaminen ja kurssikohtaiset aloitustoimet
- henkilökohtaisen vaatetusmateriaalin jako ja pukeutuminen
- alku- ja turvallisuuspuhuttelut, majoittuminen
Lauantai 31.08.2019:
klo 06.30 Herätys, aamutoimet, aamupala
klo 07.30 - 19.30 Kurssikohtainen koulutus
klo 20.00 - 20.30 Lipunlasku, iltatilaisuus
klo 20.30 - 22.00 Huolto
Sunnuntai 01.09.2019:
klo 06.00 Herätys, majoituksen purkaminen
klo 07.00 Aamupala
klo 08.00- 12.00 Kurssikohtainen koulutus
klo 12.00 - 15.00 Kurssien päättäminen, huolto, kaluston ja varusteiden
palauttaminen, palautteet, kurssilaisten kotiutus

Ohjelmaan tehdään tarkennuksia harjoituksen kokonaisuuden suunnittelun edistyessä.

Hinta

50,00 EUR

Koulutuspaikka

Sotinpuron leirialue
Sotinpurontie 78
75500 Nurmes

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja: Anu Kuronen, p. 0503250326, sp. anuminna.kuronen@gmail.com
Kurssin varajohtaja: Sari Kykkänen. p. 0505734974, sp. sari.kykkanen@hotmail.com

Hallinto: Kimmo Salo; kimmo.salo@mpk.fi