MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

NASTA Pihlaja 2019 - Henkinen kriisinkestävyys

Ajankohta 20.9.2019 - 22.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautuminen 24.5.2019 13.00 - 19.6.2019 15.00

Tavoite

Osallistuja tunnistaa erilaisia yksilöllisiä tapoja kriisitilanteessa sekä osaa ottaa käyttöön erilaisia vuorovaikutuskeinoja auttaakseen ja tukeakseen kohdates-saan kriisissä olevaa ihmistä.

Kenelle kurssi soveltuu

Soveltuu kaikille ja kaikenikäisille. Suositellaan Henkinen tuki peruskurssin käyntiä. Kurssi ei ole tarkoitettu itse akuuttia kriisiä läpikäyvälle. Ikäraja osallistujille on 15 vuotta, alle 18-vuotiailla tulee olla vanhempien lupa.

Suositeltavat esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoi-tuksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edel-lytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Kou-lutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistu-misen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

HUOM! KURSSI ON TÄYNNÄ.

Sisältö

Teoriatietoa erilaisista kriiseistä ja auttamismenetelmistä sekä eri toimijoiden rooleista auttamistilanteissa. Aiheita käydään läpi esimerkkitapausten pohjalta ja samalla mietitään myös omaa käyttäytymistä ja jaksamista vapaaehtoisena auttajana.

Hinta

75,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Santahamina
00860 Helsinki

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Hannele Helikallio-Malinen, hannele.helikallio@gmail.com
Kurssin varajohtaja Anne Seppänen, anne.seppanen@evl.fi,

Kurssin hallinto:
Juha Suvisaari, juha.suvisaari@mpk.fi