MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

NASTA Pihlaja 2019 - Lapset kriisissä - kuinka kohdata ja tukea lasta

Ajankohta 20.9.2019 - 22.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautuminen 23.5.2019 9:00 - 19.6.2019 15:00

Tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee lasten erityisaseman erilaisissa kriisitilanteissa ja tuntee perusperiaatteet lasten kohtaamisessa ja tukemisessa.

Kenelle kurssi soveltuu

Soveltuu kaikille 18 vuotta täyttäneille, jotka toimivat tai haluaisivat tulevaisuu-dessa toimia lasten parissa.

Suositeltavat esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituk-sia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin ai-heesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulu-tus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle ai-kaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumi-sen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

HUOM! KURSSI ON TÄYNNÄ.

Sisältö

Kurssilla käsitellään kriisien vaikutusta lapsiin ja harjoitellaan lapsen kohtaamista ja tukemista kriisitilanteessa. Kurssi vahvistaa käytännön harjoitusten avulla val-miutta kohdata ja tukea lapsia kriisitilanteissa. Kurssilla käydään läpi mm. kes-keiset lasten suojelun periaatteet, Lapsiystävällinen tila -toimintamalli ja harjoitel-laan sekä psykologisen ensiavun että fyysisen ensiavun antamista.

Hinta

75,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Santahamina
00860 Helsinki

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja: Riitta Kauppinen, puh. 050 433 1260 sp. riittakoo@gmail.com
Kurssin varajohtaja: Anna Mikkonen, puh. 050 433 1500, sp. Anna.Mikkonen@pelastakaalapset.fi

Kurssin hallinto:
Juha Suvisaari, juha.suvisaari@mpk.fi