MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

NASTA Pihlaja 2019 - Lapset kriisissä - kuinka kohdata ja tukea lasta

Ajankohta 20.9.2019 - 22.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautuminen 23.5.2019 9.00 - 19.6.2019 15.00

Tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee lasten erityisaseman erilaisissa kriisitilanteissa ja tuntee perusperiaatteet lasten kohtaamisessa ja tukemisessa.

Kenelle kurssi soveltuu

Soveltuu kaikille 18 vuotta täyttäneille, jotka toimivat tai haluaisivat tulevaisuu-dessa toimia lasten parissa.

Suositeltavat esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituk-sia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin ai-heesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulu-tus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle ai-kaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumi-sen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

HUOM! KURSSI ON TÄYNNÄ.

Sisältö

Kurssilla käsitellään kriisien vaikutusta lapsiin ja harjoitellaan lapsen kohtaamista ja tukemista kriisitilanteessa. Kurssi vahvistaa käytännön harjoitusten avulla val-miutta kohdata ja tukea lapsia kriisitilanteissa. Kurssilla käydään läpi mm. kes-keiset lasten suojelun periaatteet, Lapsiystävällinen tila -toimintamalli ja harjoitel-laan sekä psykologisen ensiavun että fyysisen ensiavun antamista.

Hinta

75,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Santahamina
00860 Helsinki

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja: Riitta Kauppinen, puh. 050 433 1260 sp. riittakoo@gmail.com
Kurssin varajohtaja: Anna Mikkonen, puh. 050 433 1500, sp. Anna.Mikkonen@pelastakaalapset.fi

Kurssin hallinto:
Juha Suvisaari, juha.suvisaari@mpk.fi