MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

NASTA Pihlaja 2019 - Selviytyminen sähköttä

Ajankohta 20.9.2019 - 22.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautuminen 23.5.2019 13.00 - 19.6.2019 15.00

Tavoite

Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa varautua ennakkoon sähkökatkokseen niin, että hän selviytyy omavaraisesti 72h. Kurssilainen tuntee vaihtoehtoisia toimintatapoja selvitä arjesta sähkökatkosten aikana sekä osaa nimetä keskei-simmät asiat, jotka vaikuttavat henkilön/perheen selviytymiseen sähkökatkosten aikana.

Suositeltavat esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoi-tuksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edel-lytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Kou-lutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistu-misen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

HUOM! KURSSI ON TÄYNNÄ.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan sekä kunnan että yksilön varautumiseen ja harjoitellaan toimintaa sähkökatkoksen aikana. Kurssin aikana tehdään toiminnallisia harjoitteita myös ulkona.

Hinta

75,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Santahamina
00860 Helsinki

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Kati Aaltio, sp. kati.aaltio@gmail.com
Kurssin varajohtaja: Sari Tuuri-Salonen, sp. tuurisalonen.sari@gmail.com
Kurssin hallinto:
Juha Suvisaari, juha.suvisaari@mpk.fi