MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

NASTA Pihlaja 2019 - Första hjälpen i det verkliga livet

Ajankohta 20.9.2019 - 22.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautuminen 23.5.2019 9.00 - 31.7.2019 15.00

Tavoite

Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i första hjälp. Dessutom skall deltagare praktiskt få öva de färdigheter i första hjälp, som vi har gått igenom under kursen. Efter kursen skall deltagaren komma ihåg de vanligaste principerna för första hjälp samt förebyggandet av de vanligaste olycksfallen i hemmet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kursen lämpar sig för alla målgrupper och åldrar.

Suositeltavat esitiedot

NASTA övningar är riksomfattande beredskapsövningar för kvinnor vilka arrangeras av frivilliga kvinnor. Deltagande förutsätter inte tidigare kurserfarenhet eller kunskaper i kursens ämne. Deltagande förutsätter normal hälsa och kondition. Utbildningen är på nivån baskunskaper som passar alla kvinnor.
Till dem som antagits till kursen skickas ca en månad före övningen ett brev där mera information om utrustning som tilldelas, tidtabeller och körinstruktioner ges. Betalningsinstruktioner för deltagandeavgift skickas per e-post eller e-brev tidigast 21 dagar innan övningen börjar. Annullering av kursdeltagande före detta datum sker utan kostnad.

Sisältö

Under kursen övar vi utgående från praktiska situationer (tex. plötsliga sjuk-domsfall och skador). Kursen är praktiskt inriktad och innehållet går att anpassa enligt önskemål.

Hinta

75,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Santahamina
00860 Helsinki

Kysy lisätietoja

Kurschef: Camilla Vitzthum tfn. 050 567 0575, epost: camilla.vitzthum@gmail.com
Vicekurschef: Pia Grönblom tfn. 040 505 4660. epost: pia.gronblom@gmail.com