MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

NASTA Pihlaja 2019 - Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa

Ajankohta 20.9.2019 - 22.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautuminen 24.5.2019 9.00 - 19.6.2019 15.00

Tavoite

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tuntee keinoja, miten toimia aggressiivisen henkilön uhatessa sekä väkivaltaisessa ääritilanteessa. Hän osaa liikkua turval-lisesti kotimaassa ja ulkomailla.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi edellyttää 18-vuoden ikää

Suositeltavat esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoi-tuksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edel-lytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Kou-lutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistu-misen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

HUOM! KURSSI ON TÄYNNÄ.

Sisältö

Kurssilla perehdymme eri viranomaisten toimintaohjeisiin ja harjoittelemme toi-mintatapoja erilaisissa kuvitteellisissa väkivaltatilanteissa. Opimme myös yksin-kertaisia suojautumiskeinoja sekä ensiaputaitoja. Lisäksi käymme läpi kriisiavun perusteita esimerkkitapausten avulla.

Hinta

75,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Santahamina
00860 Helsinki

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja: Nina Muhonen, sähköposti: saarinen_nina@hotmail.com
Kurssin varajohtaja: Sirpa Rantamäki, puh. 050 521 7711, sähköposti: sirpa.rantamaki@suomi24.fi

Kurssin hallinto:
Juha Suvisaari, juha.suvisaari@mpk.fi