MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Käskynanto- ja maastoharjoitus, joukkueen puolustus

Ajankohta 28.9.2019 - 29.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautuminen 22.9.2019 mennessä

Tavoite

Opettaa joukkueen puolustusvalmiuden kehittäminen ja puolustustaistelu.

Kenelle kurssi soveltuu

Reservin upseereille ja aliupseereille aselajista ja koulutushaarasta riippumatta.

Suositeltavat esitiedot

Tapahtuma on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu 22.9.2019 mennessä!
Viikolla 39. tulee ilmoittautuneille sähköpostitse tietopaketti joukkueen puolustuksesta (monistettava esim. A4-kokoiseen 40 mm:n vahvuiseen kansioon) ja valmistautumistehtävät.

Sisältö

Lauantai 28.9.2019
Klo 07.30 – 08.00
Ilmoittautuminen klo 07.30 mennessä
Kurssilaisten esittäytyminen, työryhmiin jako, turvallisuussuunnitelma
Klo 08.00 – 08.30 Jääkärijoukkueen kokoonpano ja aktiivinen puolustus (O)
Klo 08.30 – 09.00 Mekanisoidun jalkaväkikomppanian kokoonpano ja hyökkäys metsäisessä maastossa (O)
Klo 09.00 – 09.15 Kahvi
Klo 09.15 – 09.35 Ylempi johtoporras (O)
Jääkärikomppanian päällikön puolustuskäsky
Päällikön arvio vihollisen toiminnasta
Klo 09.35 – 10.00 Perusteet 1
Joukkueen puolustusvalmiuden kehittäminen, suunnittelu ja maastontiedustelu (O)
Klo 10.00 – 11.30
Joukkueen puolustusalueen maaston tiedustelu (H)
Klo 11.30 – 12.00 Lounas
Klo 12.00 – 14.00 Ryhmätyöt (H)
RT 1: Tehtävän erittely ja toimintaolosuhteiden arviointi (12.00 – 12.30)
RT 2: Vihollisen toimintavaihtoehdot (12.30 – 13.00)
RT 3: Omat toimintavaihtoehdot (13.00 – 13.40)
Klo 13.40 – 14.00 Joukkueenjohtajan päätöksen rakenne ja esimerkki (O)
Klo 14.00 – 14.20 Kahvit
Klo 14.20 – 15.00 Perusteet 2
Joukkueenjohtajan arvio vihollisen toiminnasta ja päätös puolustustaistelusta (O)
Klo 15.10 – 16.30 Ryhmätyöt (H)
RT 4: Arvio vihollisen toiminnasta (15.10 – 16.00), ryhmätöiden tarkastelu (16.00 – 16.30)
Klo 16.30 – 17.00 Päivällinen
RT 5: Joukkueenjohtajan puolustuspäätös (17.00 – 18.00), ryhmätöiden tarkastelu (18.00 – 18.30)
Klo 18.40 – 19.10 Perusteet 3
Joukkueenjohtajan puolustukseen ryhmittymiskäsky ja ensimmäinen tarkastus- ja käskykierros (O)
RT 6: Joukkueenjohtajan puolustukseen ryhmittymiskäskyt (19.10 – 20.10), käskyjen harjoittelu(20.10 – 20.40)
Klo 20.40 – 21.00 Ohjeet seuraavan päivän maasto- ja käskynantoharjoituksesta (O)
Klo 21.00 > Majoittujien iltapala, sauna ja iltatoimet / muut kotiin mars

Sunnuntai 29.9.2019
Klo 07.00 – 07.40 Majoittujien aamutoimet ja aamupala
Klo 08.00 – 10.45 Puolustuksen maasto- ja käskynantoharjoittelu (H)
Klo 09.30 – 09.45 Maastokahvit, vääpeli tuo maastoon
Klo 11.00 – 11.30 Lounas Paviljongilla
Klo 11.30 – 13.00 RT 7 valmistelu: Esittelytaulujen teko ja esittelyjen harjoittelu (H)
RT 7: Esittelyt ja keskustelut maastokohteilla (13.10 – 14.45) (H)
1. Ryhmän väijytys + vihollisen toiminta (13.10 – 13.20).
2. Joukkueen valetukikohta + vihollisen toiminta (13.30 – 13.50).
3. Torjuntatukikohta + vihollisen toiminta (14.00 – 14.45)
Klo 15.00 – 15.15 Kahvit Paviljongilla
Klo 15.15 – 16.00 Kurssin päättäminen, palautteet, palkitsemiset ja siivous

Koulutuspaikka

Oulu, Hiukkavaara, Ampumaradan paviljonki
Hiukanreitti 225
90650 Oulu

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Heikki Hiltula, 040 515 6994, heikki.hiltula@dnainternet.net
Kurssivääpeli Sakari Sumén, 044 263 7577, sakari.sumen@pp.inet.fi
Oulun koulutuspaikan yhteyshenkilö koulutuspäällikkö, Juha Vihavainen 0400 604 096, juha.vihavainen@mpk.fi