MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Psyykkisen toimintakyvyn kurssi

Ajankohta 2.2.2019 - 3.2.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta OULU
Ilmoittautuminen 13.1.2019 mennessä

Tavoite

Kurssin käytyään koulutettava:
- tuntee psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn ulottuvuudet
- tuntee psyykkisen kriisin ja trauman käsitteet
- tuntee taistelustressin ja taisteluväsymyksen merkityksen yksittäisen taistelijan toimintakykyyn
- osaa soveltaa yksinkertaisia stressinhallintaharjoituksia
- osaa psyykkisen ensiavun perusteet

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kaikille yli 18-vuotiaille psyykkisestä toimintakyvystä kiinnostuneille. Suoritettu varusmiespalvelus on eduksi, mutta ei edellytys kurssin suorittamiseen.

Suositeltavat esitiedot

Kurssi koostuu oppitunneista, ryhmätyöskentelystä sekä psyykkisen ensiavun ja stressinhallinnan käytännön harjoituksista. Halutessaan kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua yksilölliseen psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kartoitukseen, joka suoritetaan ennen kurssia täytettävänä sähköisenä kyselynä. Kyselystä annetaan yksilöllinen kirjallinen palaute kurssin aikana.

Kurssille tulee varata oppituntivarustus, muistiinpanovälineet sekä kevyeen sisä- ja ulkoliikkumiseen sopiva vaatetus.

Kurssinjohtajana toimii terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on kokemusta aikuisten mielenterveystyöstä sekä kriisi- ja traumatyöstä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi psyykkisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksia siviili- ja taisteluympäristössä. Kurssin aihepiirejä ovat psyykkinen terveys ja hyvinvointi, psyykkinen ensiapu, stressinhallinta sekä kriisi- ja traumapsykologia.
Kurssin päiväkohtainen ohjelma:
Lauantai 2.2.2019
8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen
9.00 – 9.30 Kurssin aloitus: Kurssin sisällön ja tavoitteiden esittely
9.30 – 11.00 Oppitunti ja ryhmätyö: Psyykkinen toimintakyky
11.30 – 12.30 Lounas
12.30 – 14.00 Oppitunti ja harjoitus: Psyykkiset kriisit ja psyykkinen ensiapu
14.00 – 14.30 Tauko
14.30 – 16.00 Oppitunti ja ryhmätyö: Stressi ja stressinhallinta
16.00 – 17.00 Päivällinen
17.00 – 18.00 Stressinhallinnan harjoituksiin tutustuminen
Sunnuntai 3.2.2019
9.00 – 10.30 Oppitunti: Taistelustressi ja taisteluväsymys
10.30 – 11.30 Harjoitus: Stressinhallinta ja psyykkiset taidot
11.30 – 12.30 Lounas
12.30 – 14.00 Oppitunti ja ryhmätyö: Elämänhallinta ja psyykkinen joustavuus
14.00 – 15.00 Kurssin päättäminen: Ryhmätyö ja kurssipalaute

Hinta

25,00 EUR + alv 0%
MPK:n sitoutuneille maksuton, muille 25€.

Koulutuspaikka

Oulu, Hiukkavaara, ampumaradan paviljonki
Hiukanreitti 225
90650 OULU

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Carlos Sirkiä, 040 163 5771, carlos.sirkia@kolumbus.fi
Oulun koulutuspaikan yhteyshenkilö koulutuspäällikkö Harri Pekkala, 040 668 2585, harri.pekkala@mpk.fi