MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Psyykkisen toimintakyvyn kurssi

Ajankohta 2.2.2019 - 3.2.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta OULU
Ilmoittautuminen 13.1.2019 mennessä

Tavoite

Kurssin käytyään koulutettava:
- tuntee psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn ulottuvuudet
- tuntee psyykkisen kriisin ja trauman käsitteet
- tuntee taistelustressin ja taisteluväsymyksen merkityksen yksittäisen taistelijan toimintakykyyn

- osaa soveltaa yksinkertaisia stressinhallintaharjoituksia
- osaa psyykkisen ensiavun perusteet

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kaikille yli 18-vuotiaille psyykkisestä toimintakyvystä kiinnostuneille. Suoritettu varusmiespalvelus on eduksi, mutta ei edellytys kurssin suorittamiseen.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi psyykkisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksia siviili- ja taisteluympäristössä. Kurssin aihepiirejä ovat psyykkinen terveys ja hyvinvointi, psyykkinen ensiapu, stressinhallinta sekä kriisi- ja traumapsykologia.
Kurssin päiväkohtainen ohjelma:
Lauantai 2.2.2019
8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen
9.00 – 9.30 Kurssin aloitus: Kurssin sisällön ja tavoitteiden esittely
9.30 – 11.00 Oppitunti ja ryhmätyö: Psyykkinen toimintakyky
11.30 – 12.30 Lounas
12.30 – 14.00 Oppitunti ja harjoitus: Psyykkiset kriisit ja psyykkinen ensiapu
14.00 – 14.30 Tauko
14.30 – 16.00 Oppitunti ja ryhmätyö: Stressi ja stressinhallinta
16.00 – 17.00 Päivällinen
17.00 – 18.00 Stressinhallinnan harjoituksiin tutustuminen
Sunnuntai 3.2.2019
9.00 – 10.30 Oppitunti: Taistelustressi ja taisteluväsymys
10.30 – 11.30 Harjoitus: Stressinhallinta ja psyykkiset taidot
11.30 – 12.30 Lounas
12.30 – 14.00 Oppitunti ja ryhmätyö: Elämänhallinta ja psyykkinen joustavuus
14.00 – 15.00 Kurssin päättäminen: Ryhmätyö ja kurssipalaute

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Carlos Sirkiä, 040 163 5771, carlos.sirkia@kolumbus.fi
Oulun koulutuspaikan yhteyshenkilö koulutuspäällikkö Harri Pekkala, 040 668 2585, harri.pekkala@mpk.fi