MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Pioneerikurssi; Räjähdetietoisuus, ERW

Ajankohta 22.3.2019 - 23.3.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 1
Sijaintikunta
Paikkakunta Ylämylly
Ilmoittautuminen 17.12.2018 - 15.3.2019

Tavoite

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tuntee miinojen, panosten ja räjähtämättömien ampumatarvikkeiden muodostaman uhkan ja ymmärtää pioneeritoiminnassa liikkeen edistämisen perusteet osana eri aselajien yhteistoimintaa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kaikille reserviläisille aselajista ja koulutushaarasta riippumatta
"Pioneeritoiminta on kaikkien puolustushaarojen ja aselajien toimintaa!"

Sisältö

Koulutuksen osa-alueet: miinatietoisuus (räjähdetietoisuus), SIMI, RAT, ERW, raivaamismenetelmät ja välineet, aukon raivaaminen, ajoneuvo-uran raivaaminen

Kurssi muodostuu etäjaksosta ja lähijaksosta. Yhteensä koulutusaika on 2,0 opetuspäivää.
Etäjakso (0,5): Kurssille valituille lähetetään sähköpostitse etukäteen opetusmateriaalia. Materiaaliin perehtyminen on kurssin tehokkaan toteutuksen kannalta erittäin tärkeää.

Lähijakso (1,5) alkaa 22.03. klo 18.00 Liperin Ylämyllyllä. Illan aikana perehdytään teoriaan ja valmistaudutaan lauantain koulutukseen. Illan koulutus päättyy klo 22.00 mennessä. Ylämyllyllä on mahdollisuus yöpymiseen.
Koulutus jatkuu 23.03. lauantaina klo 08.00 ja päättyy samana päivänä klo 17.00 mennessä.

Kurssimaksu kattaa koulutuksen sekä tapaturmavakuutuksen kurssipaikalla. Kurssiin sisältyy perjantain iltapala sekä lauantain lounas.

Kurssilaisten toivotaan käyttävän heille mahdollisesti kotisäilytykseen jaettua SA-materiaalia. Asu kurssilla on maastopuku m/05. Jos maastopukua ei kotisäilytyksessä ole, voidaan tarvittavat varusteet jakaa kurssin ajaksi koulutuspaikalla.
Kurssin suorittaneet asevelvolliset saavat kurssista yhden (1) rinnasteisen kh-vuorokauden. Puolustusvoimat maksaa kahdeksalle kurssilaiselle kurssimaksun (25€) sa-sijoitukseen perustuen. (PKALTSTO:n päällikön päätös MO28109/18.12.2018)

Hinta

25,00 EUR
Kurssimaksu sisältää kurssista aiheutuvat kustannukset ml. ruokailut ja kahvit.
Savo-Karjalan Maanpuolustuspiirin sitoutuneilta kouluttajilta ei peritä osallistumismaksua.
Puolustusvoimat maksaa kahdeksalle kurssilaiselle kurssimaksun (25€) sa-sijoitukseen perustuen.

Koulutuspaikka

Ylämyllyn Varastoalue
Paloaukeantie 10 A
80101 Ylämylly

Kysy lisätietoja

Piiripäällikkö Kimmo Salo kimmo.salo@mpk.fi