MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Varautumisen erikoiskurssi 7

Ajankohta 4.5.2019 - 5.5.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautuminen

Tavoite

Kurssin tavoitteena on vuorovaikutuksen keinoin tarjota osallistujille tukea, lisätietoa ja parhaita käytäntöjä varautumiskoulutuksen järjestämisestä liittyen erityisesti kuntien ja kaupunkien varautumiseen. Kurssin jälkeen osallistujien tulee tuntea kuntien ja kaupunkien varautumisen pääperiaatteet ja sitä tukevat vapaaehtoisten ja järjestöjen käyttömahdollisuudet. Kurssilla annetaan tietoa parhaista käytänteistä ja MPK:n käytöstä varautumiskoulutuksessa ml. Kotiseutuharjoitukset. Alueellinen verkottuminen on myös yksi tärkeä kurssin tavoite.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä on erityisesti MPK:n toteuttaman koulutusverkostohankkeen alueellisten yhteistyöryhmien (KOVER) edustajat, MPK:n ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen ja alueellinen johto ja varautumiskouluttajat sekä Keski-Suomen kuntien ja kaupunkien keskeisin viranhaltijajohto.

Sisältö

Varautumisen erikoiskurssi on valtakunnallista erikoistason varautumisen kouluttajakoulutusta, jossa keskitytään vapaaehtoisten (4.sektori) ja järjestöjen (3.sektori) käyttöön kuntien ja kaupunkien varautumisessa, sekä MPK:n käyttömahdollisuuksiin kouluttajana. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Koulutuspaikka

Ilmasotakoulu
Viestitie 7
41160 Tikkakoski

Kysy lisätietoja

Kurssin ohjelma: Pekka Rintala 0400 511624, pekka.rintala@mpk.fi
Yleisjärjestelyt: Ahti Piikki 0299 290901, ahti.piikki@mpk.fi
Kurssinjohtaja: Juha Vimpari 040 707 1510, juha.vimpari@gmail.com