MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Varautumisen erikoiskurssi 7

Ajankohta 4.5.2019 - 5.5.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 1
Sijaintikunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautuminen

Tavoite

Kurssin tavoitteena on vuorovaikutuksen keinoin tarjota osallistujille tukea, lisätietoa ja parhaita käytäntöjä varautumiskoulutuksen järjestämisestä liittyen erityisesti kuntien ja kaupunkien varautumiseen. Kurssin jälkeen osallistujien tulee tuntea kuntien ja kaupunkien varautumisen pääperiaatteet ja sitä tukevat vapaaehtoisten ja järjestöjen käyttömahdollisuudet. Kurssilla annetaan tietoa parhaista käytänteistä ja MPK:n käytöstä varautumiskoulutuksessa ml. Kotiseutuharjoitukset. Alueellinen verkottuminen on myös yksi tärkeä kurssin tavoite.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä on erityisesti MPK:n toteuttaman koulutusverkostohankkeen alueellisten yhteistyöryhmien (KOVER) edustajat, MPK:n ja sen jäsenjärjestöjen valtakunnallinen ja alueellinen johto ja varautumiskouluttajat sekä Keski-Suomen kuntien ja kaupunkien keskeisin viranhaltijajohto.

Suositeltavat esitiedot

Varautumisen erikoiskurssi on valtakunnallista erikoistason varautumisen kouluttajakoulutusta, jossa keskitytään vapaaehtoisten (4.sektori) ja järjestöjen (3.sektori) käyttöön kuntien ja kaupunkien varautumisessa, sekä MPK:n käyttömahdollisuuksiin kouluttajana. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Sisältö

Lauantai 4.5.2019
klo 6.30 alk. Aamupala yöpyjille
klo 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
klo 9.00 Kurssin avaus- ja turvallisuusjärjestelyt
Osallistujien esittäytyminen
klo 9.30 Jyväskylän kaupungin varautuminen: Saku Hämäläinen, riskienhallinta- ja turvallisuus-päällikkö
klo 10.15 Keskustelu
klo 10.30 Tauko
klo 10.40 Maakuntien rooli varautumisessa: Jarkko Jäntti, varautumisen valmistelija, KS-Turva
klo 11.25 Keskustelu
klo 11.40 Koulutusverkostohanke 2019 – maakuntien KOVER ryhmien tilannekatsaus: Pekka Rin-tala, projektipäällikkö, MPK
klo 12.00 Lounas
klo 13.00 Kuntaliiton Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston taustaa ja tarpeita: Taneli Rasmus, tekninen johtaja, Sysmä
klo 13.35 Keskustelu
klo 13.50 Tauko
klo 14.00 Kolmannen sektorin mahdollisuudet poliisin näkökulmasta: Jari Lindholm, komisario, Sisä-Suomen poliisilaitos
klo 14.35 Keskustelu
klo 14.50 Kahvitauko
klo 15.10 Käytännön esimerkkejä 3. sektorin resurssien käytöstä viranomaisten ja paikallishallinon tukena - a’ 25 min
* Case turvapaikanhakijat 2015: Tomi Kuosmanen, ylitarkastaja, Migri
* Case metsäpalot 2018: Hannu Haapamäki, Keski-Suomen Ilmailijat
klo 16.00 Keskustelu
klo 16.15 Käytännön esimerkkejä 3. sektorin resurssien käytöstä - jatkuu
* Kyläturvallisuus: Reena Laukkanen, Keski-Suomen kylät
* Esimerkkejä MPK:n koulutusalustalla toteutetuista projekteista: Pekka Rintala
klo 17.00 Keskustelu
klo 17.15 Päivällinen
Päivällisen jälkeen omaa aikaa ja majoittuminen; liikuntaa ja saunat lämpimänä 18.00 – 21.00
Sunnuntai 5.5.2018
klo 09.00 Vahvennettu aamupala
klo 10.00 Hybridivaikuttaminen ja informaatioturvallisuus - käytännön näkökulmia järjestötoimijalle: Panu Moilanen, lehtori, Jyväskylän yliopisto
klo 10.45 Keskustelu
klo 11.00 Tauko
klo 11.10 Henkilövaraamisen perusteista ja vapaaehtoistoimijoiden sopimuspoh-jat/sitoutuminen/vakuutusturva: Pekka Rintala
klo 11.25 Kokemuksia vakaviin häiriötilanteisiin varautumisesta sekä niiden johtamiseen osallis-tumisesta: Kari Helislahti, projektipäällikkö, Keulink
klo 11.50 Käytännön esimerkki arvoketjusta: case Poliisi – tiepiiri – Autoliitto – Vapepa: Juha Vimpari
klo 12.20 Keskustelu
klo 12.35 Tauko
klo 12.45 Päivien ryhmäkeskustelujen tulosten purku (TUOVI-alustalla)
Päiväkahvit työskentelyn lomassa
klo 13.40 Kurssipalaute ja kehittämiskeskustelu
klo 14.00 Tilaisuuden päättäminen ja todistusten jako
klo 14.30 Ruokailumahdollisuus ilmoittautuneille
Huom! Aikataulu on joustava ja riippuen kiinnostuksesta ja keskustelun määrästä sitä muokataan. Kurssin päättäminen tapahtuu kuitenkin viimeistään tässä esitetyssä aikataulussa.

Koulutuspaikka

Ilmasotakoulu
Viestitie 7
41160 Tikkakoski

Kysy lisätietoja

Kurssin ohjelma: Pekka Rintala 0400 511624, pekka.rintala@mpk.fi
Yleisjärjestelyt: Ahti Piikki 0299 290901, ahti.piikki@mpk.fi
Kurssinjohtaja: Juha Vimpari 040 707 1510, juha.vimpari@gmail.com