MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Kyber-jatkokurssi 2 / SOC tier 2 - poikkeamien hallinta

Ajankohta 25.1.2019 - 27.1.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Santahamina, Helsinki
Ilmoittautuminen 16.11.2018 - 13.1.2019

Tavoite

Kurssi pidetään Helsingissä Santahaminassa.

Kurssi antaa valmiuksia toimia myöhemmin syksyllä pidettävällä Kyberturvallisuuden erikoiskurssilla.

Kurssin jälkeen kurssilainen tuntee tietojärjestelmien suojaamisen ja valvonnan periaatteet ja kuinka poikkeamia arvioidaan ja raportoidaan,
tunnistaa tietoturvariskeja ja epäilyttäviä tapahtumia, tuntee tietoturva- ja kyberuhkia, alan toimijoita ja tällaiseen toimintaan
liittyvää lainsäädäntöä sekä toimintaa Security Operations Center (SOC) Tier 2-tasolla.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmä on tietoverkkojen suojaamisesta ja valvonnasta kiinnostuneet henkilöt.
Huom. valitse vain toinen jatkokursseista jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan.
MPK pidättää oikeuden valita osallistujat.

Sisältö

Tällä ”Kyber-jatkokurssi 2 / SOC tier 2 - poikkeamien hallinta”-kurssilla harjoitellaan tietoverkkojen poikkeamien hallintaa, tutkimista ja vaikutusten arviointia. Kurssilla opetetaan kyberturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä sekä operaatioturvallisuutta.

Kysy lisätietoja

Lisätietoja:
Kim Malmberg, kim.malmberg@mpk.fi
Tero Oittinen, tero.oittinen@mpk.fi