MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Kyber-jatkokurssi 2 / SOC tier 2 - poikkeamien hallinta

Ajankohta 25.1.2019 - 27.1.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Santahamina, Helsinki
Ilmoittautuminen 16.11.2018 - 13.1.2019

Tavoite

Kurssi pidetään Helsingissä Santahaminassa.

Kurssi antaa valmiuksia toimia myöhemmin syksyllä pidettävällä Kyberturvallisuuden erikoiskurssilla.

Kurssin jälkeen kurssilainen tuntee tietojärjestelmien suojaamisen ja valvonnan periaatteet ja kuinka poikkeamia arvioidaan ja raportoidaan,
tunnistaa tietoturvariskeja ja epäilyttäviä tapahtumia, tuntee tietoturva- ja kyberuhkia, alan toimijoita ja tällaiseen toimintaan
liittyvää lainsäädäntöä sekä toimintaa Security Operations Center (SOC) Tier 2-tasolla.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmä on tietoverkkojen suojaamisesta ja valvonnasta kiinnostuneet henkilöt.
Huom. valitse vain toinen jatkokursseista jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan.
MPK pidättää oikeuden valita osallistujat.

Suositeltavat esitiedot

Kurssilainen tulee osata TCP/IP verkkojen toiminnan perusteet. Kurssilla käytetään pääosin Linux-pohjaisia työkaluja, ohjelmistoja ja tcp/ip verkkolaitteita.

Sisältö

Tällä ”Kyber-jatkokurssi 2 / SOC tier 2 - poikkeamien hallinta”-kurssilla harjoitellaan tietoverkkojen poikkeamien hallintaa, tutkimista ja vaikutusten/toimenpiteiden arviointia sekä forensiikan perusasioita. Kurssilla opetetaan kyberturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, operaatioturvallisuutta ja tilanneraportointia.
Koulutusympäristö yhteinen kurssin 1 kanssa. Kurssilla hyödynnetään kurssin 1 tuottamaa aineistoa (tier1 > tier2).
Avainsanoja: Security Operations Centre, MISP, Hive, SecurityOnion, Graylog, Pfsense, Moloch, IP

Hinta

50,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Santahamina
Radioniementie 1 Santahamina, Helsinki

Kysy lisätietoja

Lisätietoja:
Kurssinjohtaja karo.vallittu@iki.fi
Kurssin varajohtaja magnus.kullstrom@gmail.com
Koulutuspäällikkö kim.malmberg@mpk.fi
Koulutuspäällikkö tero.oittinen@mpk.fi