MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Kyber-jatkokurssi 1 / SOC tier 1 - poikkeamien havainnointi

Ajankohta 18.1.2019 - 20.1.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Santahamina, Helsinki
Ilmoittautuminen 18.11.2018 - 6.1.2019

Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen tuntee tietojärjestelmien suojaamisen ja valvonnan periaatteet ja kuinka poikkeamia havaitaan ja arvioidaan, tunnistaa tietoturvariskeja ja epäilyttäviä tapahtumia, tuntee tietoturva- ja kyberuhkia, alan tomijoita ja tällaiseen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmä on tietoverkkojen suojaamisesta ja valvonnasta kiinnostuneet henkilöt.
Huom. valitse vain toinen jatkokursseista jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan.
MPK pidättää oikeuden valita osallistujat.

Suositeltavat esitiedot

Kurssilainen tulee osata TCP/IP verkkojen toiminnan perusteet.
Kurssilla käytetään pääosin Linux-pohjaisia työkaluja, ohjelmistoja ja tcp/ip verkkolaitteita.

Sisältö

”Kyber-jatkokurssi 1 / SOC tier 1 - poikkeamien havainnointi”-kurssilla harjoitellaan tietoverkkojen poikkeamien havainnointia ja -tutkimista. Kurssilla opetetaan kyberturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä sekä operaatioturvallisuutta.
Kurssi antaa valmiuksia toimia myöhemmin syksyllä pidettävällä Kyberturvallisuuden erikoiskurssilla.

Hinta

50,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Santahamina
Radioniementie 1 Santahamina, Helsinki

Kysy lisätietoja

Lisätietoja:
Kurssinjohtaja magnus.kullstrom@gmail.com
Kurssin varajohtaja karo.vallittu@iki.fi
Koulutuspäällikkö kim.malmberg@mpk.fi
Koulutuspäällikkö tero.oittinen@mpk.fi