MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Reserviläisjohtaja 3

Ajankohta 11.10.2019 - 13.10.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Taivalkoski
Ilmoittautuminen 2.10.2019 12.00 mennessä

Tavoite

•osallistujien johtamistaitojen syventäminen ja johtamiskäyttäytymisen kehittäminen
•ongelmanratkaisu-, taistelunjohto-, ja motivointitaitojen kehittäminen kriisitilanteissa
•rakentaa vahva linkki syväjohtamiseen ja siviili/kertausharjoitus/kurssitilanteiden käsittelyyn.

Kenelle kurssi soveltuu

Johtamistaitonsa kehittämisestä kiinnostuneet reserviläiset, jotka ovat käyneet reservinjohtaja 2 kurssin.

Suositeltavat esitiedot

Kurssi on puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamaa johtamiskoulutusta.

Majoitus tapahtuu maastossa telttamajoituksena. Varaa mukaasi henkilökohtaiset hygieniavälineet sekä henkilökohtainen, ulkona liikkumiseen soveltuva säänmukainen vaatetus. Harjoituksessa jaetaan myös sotilasvaatetus (suojavaatetus).

Vapaaehtoisessa harjoituksessa reserviläisille maksetaan harjoituksesta päiväraha sekä matkakustannukset.

Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilattujen kurssien harjoitusvuorokaudet lasketaan reserviläisille kertausharjoitukseen rinnastettaviksi vuorokausiksi.

Harjoitus on vapaaehtoinen ja sen aikana syvennetään käytännön johtamisharjoitusten kautta osaamista syväjohtamisen toimintatapamalliin. Koulutus tapahtuu käytännön harjoituksina. Kouluttajina toimivat Puolustusvoimien hyväksymät MPK:n kouluttajareserviläiset.

Saapuminen kurssille perjantaina 11.10. klo 17.00 mennessä.
Ilmoittautumispaikka: Hiukanreitti 225, 90650 Oulu

Sisältö

•Haastaviin/pulmallisiin johtamistilanteisiin perustuva 30 tunnin pituinen tiivis kokonaisuus
•Kurssilla haetaan yhdessä erilaisia ratkaisumalleja reservin johtajan eteen tuleviin vaikeisiin ja haastaviin johtamistilanteisiin
•Kurssi koostuu kouluttajien antamista tilanteista, ryhmätoiminnasta ja niiden toteutuman purkamisesta.

Koulutuspaikka

Maijanlammen leiri- ja harjoitusalue
Ouluntie 8
93400 Taivalkoski

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Juha Mikkonen, juha.mikkonen@ppe.inet.fi, 0400 765 640
Kurssinjohtajan apulainen Jouni Alanärä, jouni.alanara@iki.fi 050 482 1338
Oulun koulutuspaikan yhteyshenkilö koulutuspäällikkö Juha Vihavainen, 0400 604 096, juha.vihavainen@mpk.fi