MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Reserviläisjohtaja 2 osa 2

Ajankohta 30.3.2019 - 31.3.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautuminen 10.3.2019 mennessä

Tavoite

Kurssin tavoitteena on tämän päivän reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien kehittäminen osana ryhmää tai organisaatiota.
- Johtaja tuntee joukon toimintakyvyn kannalta joukon ja ryhmän käyttäytymisen mallit ja ilmiöt
- Johtaja osaa soveltaa erilaisia menetelmiä ja malleja joukon johtamiseen erilaisissa tilanteissa
- Johtaja tuntee vastuunsa päätöksiä tehdessään ja käskyjä antaessaan
- Johtaja osaa tämän päivän toimintaympäristön vaikutukset joukon johtamisessa.

Kenelle kurssi soveltuu

Reserviläisjohtaja 2 osa 1:n käyneille.

Suositeltavat esitiedot

Reserviläisjohtaja 2 on puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamaa johtamiskoulutusta, joka toteutetaan kahtena jaksona. Ensimmäinen jakso on 23.- 24.2. ja toinen jakso 30.- 31.3.2019.

Kurssin osanottajat kutsuu tilaaja, puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto.

Majoitus järjestetään tupamajoituksena Hiukkavaarassa. Reserviläisille jaetaan tarvittava oppimateriaali. Varaa mukaasi henkilökohtaiset hygieniavälineet sekä henkilökohtainen, myös ulkona liikkumiseen soveltuva säänmukainen vaatetus. Harjoituksessa ei jaeta eikä käytetä sotilasvaatetusta.

Vapaaehtoisessa harjoituksessa reserviläisille maksetaan harjoituksesta päiväraha sekä matkakustannukset.

Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilattujen kurssien harjoitusvuorokaudet lasketaan reserviläisille kertausharjoitukseen rinnastettaviksi vuorokausiksi.

Harjoitus on vapaaehtoinen ja sen aikana syvennetään käytännön johtamisharjoitusten kautta osaamista syväjohtamisen toimintatapamalliin. Koulutus tapahtuu oppitunteina ja käytännön harjoituksina. Kouluttajina toimivat Puolustusvoimien hyväksymät MPK:n kouluttajareserviläiset.

Sisältö

- Johtajan omakuvan muodostaminen ja kehittäminen itseis-/vertaisarvioinnin mukaisesti.
- Kehittymissuunnitelman tekeminen omasta johtajaprofiilista.
- Viestinnän ja palautteen merkitys johtamisessa.

Hinta

Maksuton.

Koulutuspaikka

Oulu, Hiukkavaara, PPOHMKAIALTSTO:n luokka
Hiukanreitti 40
90650 Oulu

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Juha Mikkonen, juha.mikkonen@ppe.inet.fi, 0400 765 640
Kurssinjohtajan apulainen Jouni Alanärä, jouni.alanara@iki.fi 050 482 1338
Oulun koulutuspaikan yhteyshenkilö koulutuspäällikkö Harri Pekkala, 040 668 2585, harri.pekkala@mpk.fi