MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Reserviläisjohtaja 2 osa 1

Ajankohta 23.2.2019 - 24.2.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautuminen 10.2.2019 mennessä

Tavoite

Reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien kehittäminen osana ryhmää tai organisaatiota, syväjohtamisen mallin mukaisesti teoriassa ja käytännössä. Ymmärtää tämän päivän toimintaympäristön vaikutukset joukon johtamisessa.

Kenelle kurssi soveltuu

Reserviläisjohtaja 2 -kurssi on tarkoitettu Reserviläisjohtaja 1 -kurssin aiemmin suorittaneille.

Suositeltavat esitiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kanssa Reserviläisjohtaja 2 -kurssin. Reserviläisjohtaja 2 -kurssi on tarkoitettu Reserviläisjohtaja 1 -kurssin suorittaneille. Kurssi toteutetaan kahdessa jaksossa 23.-24.2.2019 sekä 30.-31.3.2019. Kurssi järjestetään Oulussa, Hiukkavaarassa.

Reserviläisjohtaja 2 -kurssi toteutetaan kahtena viikonloppuna noin kuukauden välein. Osallistujan on sitouduttava osallistumaan kurssin molempiin viikonloppuihin.

Kurssin osanottajat kutsuu tilaaja, puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto.

Majoitus järjestetään tupamajoituksena Hiukkavaarassa. Reserviläisille jaetaan tarvittava oppimateriaali. Varaa mukaasi henkilökohtaiset hygieniavälineet sekä henkilökohtainen, myös ulkona liikkumiseen soveltuva säänmukainen vaatetus. Harjoituksessa ei jaeta eikä käytetä sotilasvaatetusta.

Vapaaehtoisessa harjoituksessa reserviläisille maksetaan harjoituksesta päiväraha sekä matkakustannukset.

Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilattujen kurssien harjoitusvuorokaudet lasketaan reserviläisille kertausharjoitukseen rinnastettaviksi vuorokausiksi.

Sisältö

Harjoitus on vapaaehtoinen ja sen aikana syvennetään käytännön johtamisharjoitusten kautta osaamista syväjohtamisen toimintatapamalliin. Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujan valmiuksia oman käyttäytymisen kriittiseen arviointiin ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen. Koulutus tapahtuu oppitunteina ja käytännön harjoituksina. Kouluttajina toimivat Puolustusvoimien hyväksymät MPK:n kouluttajareserviläiset.

Koulutuspaikka

Oulu, Hiukkavaara, PPOHMKAIALTSTO:n luokka
Hiukanreitti 40
90650 Oulu

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Juha Mikkonen, juha.mikkonen@ppe.inet.fi, 0400765640
Kurssinjohtajan apulainen Jouni Alanärä, jouni.alanara@iki.fi, 0504821338
Oulun koulutuspaikan yhteyshenkilö koulutuspäällikkö Juha Vihavainen, 0400 604 096, juha.vihavainen@mpk.fi