MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

PikkuNASTA FANNI 2019 - Henkinen kriisinkestävyys

Ajankohta 4.10.2019 - 6.10.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautuminen 5.8.2019 9.00 - 15.9.2019

Tavoite

Koulutuksen jälkeen kurssilainen tunnistaa erilaisia yksilöllisiä käyttäytymistapoja kriisissä sekä osaa palauttaa mieleen oppimiaan taitoja ja toimia erilaisissa kriisitilanteissa auttajana. Lisäksi hän osaa analysoida tapahtunutta kriisitilanteen jälkeen.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille naisille, jotka haluavat löytää uusia toimintatapoja ja työkaluja elämässä eteen tulevien henkisten kriisien käsittelyyn. Alle 18 vuotiaiden osallistuminen edellyttää holhoojan suostumusta. Kurssia ei kuitenkaan ole tarkoitettu itse akuuttia kriisiä läpikäyvälle.

Suositeltavat esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Harjoituksen aikana on lattiamajoitus Maanpuolustustalon tuvissa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssi alkaa perjantaina 4.10.2019 ilmoittautumisella ja varustautumisella kello 16.30. Kaikkien on oltava paikalla viimeistään klo 17.30. Kurssi päättyy sunnuntaina klo 16.00.

Kurssilla saa teoriatietoa erilaisista kriiseistä ja auttamismenetelmistä sekä eri toimijoiden rooleista auttamis- ja kriisitilanteissa. Aiheita käydään läpi myös harjoitteina esimerkkitapausten pohjalta ja samalla mietitään myös omaa käyttäytymistä ja jaksamista vapaaehtoisena auttajana. Koulutus on luentopainotteista.
1. Toimintaympäristö ja ajankohtaiset tapahtumat
2. Toiminta onnettomuuspaikalla
3. Henkinen tuki
4. Kriisin tunnistaminen
5. Auttajan jaksaminen
6. Yhteiskunnan / järjestöjen tuki

Hinta

60,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Oulu, Hiukkavaara
Hiukanreitti 225
90650 Oulu

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Kaisu Palosaari, kaisu.palosaari@kuusamo.fi, 040 5662933
Harjoituksen johtaja Sari Huotari, shuotari@gmail.com, 040 6736559
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö Pasi Virta, pasi.virta@mpk.fi, 0400 384234