MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

PikkuNASTA FANNI 2019 - Selviytyminen maastossa

Ajankohta 4.10.2019 - 6.10.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautuminen 5.8.2019 9.00 - 15.9.2019

Tavoite

Kurssilla opitaan, miten luonnon raaka-aineita ja vettä voidaan hyödyntää turvallisesti osana luonnossa selviytymistä. Harjoittelemme tulentekoa ilman tulitikkuja tai muita sytyttimiä. Lisäksi tehdään tilapäismajoitus ja kerrataan keskeisiä retkeilijän taitoja mm. suunnistus. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan vesistön ylitystä. Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa keskeiset taidot selviytyäkseen maastossa muutaman vuorokauden ja tietää tärkeimmät mukaan otettavat varusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kaikille maastotaidoista ja itsensä haastamisesta kiinnostuneille 15 vuotta täyttäneille naisille. Alle 18 vuotiaiden osallistuminen edellyttää holhoojan suostumusta. Kurssi on luonteeltaan jatkokurssi, jonka vuoksi kurssilaisilta odotetaan perusmaastotaitojen hallintaa.

Suositeltavat esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä yleensä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Kurssilla on telttamajoitus. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssi alkaa perjantaina 4.10.2019 ilmoittautumisella ja varustautumisella kello 16.00. Kaikki paikalla viimeistään 17.00. Kurssi päättyy sunnuntaina klo 16.00.

1. Valmistautuminen maasto-olosuhteisiin
- varusteet, välineet, taidot
- kenttähygienia, henkilökohtainen huolto ja toimintakyvyn ylläpitäminen
2. Luonnonmuona
- erilaisten raaka-aineiden ja ravintolähteiden tunnistus
- aterian valmistus maastossa sekä luonnon raaka-aineista että retkimuonasta
- turvallinen luonnonveden käyttö
3. Maastotaitojen kertaus
- suunnistuksen kertaus
- tulenteko ilman tikkuja tai sytytintä
4. Vesistön ylitys
- veden varaan joutuminen
- apuvälineet ja niiden käyttö
5. Yöpyminen maastossa
- telttamajoitus
- hätämajoitteet

Hinta

60,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Oulu, Hiukkavaara
Hiukanreitti 225
90650 Oulu

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Katariina Koskinen, katariina_koskinen@hotmail.com, 040 5389931
Harjoituksen johtaja Sari Huotari, shuotari@gmail.com, 040 6736559
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö Pasi Virta, pasi.virta@mpk.fi, 0400 384234