MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

PikkuNASTA FANNI 2019 - Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (VAPEPA) Ensihuolto

Ajankohta 4.10.2019 - 6.10.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautuminen 5.8.2019 9.00 - 15.9.2019

Tavoite

Kurssin suoritettuaan kurssilainen tuntee Vapepan tehtävät ja osaa toimia ensihuollon tehtävissä erilaisissa häiriötilanteissa. Naisten Valmiusliitto ry on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsen. Koulutus antaa hyvät valmiudet lähteä mukaan toimintaan.

Kenelle kurssi soveltuu

Kaikille 15 vuotta täyttäneille naisille. Alle 18 vuotiaiden osallistuminen edellyttää holhoojan suostumusta.

Suositeltavat esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Harjoituksen aikana lattiamajoitus Maanpuolustustalon tuvissa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssi alkaa perjantaina 4.10.2019 ilmoittautumisella ja varustautumisella kello 16.30. Kaikki paikalla viimeistään 17.30. Kurssi päättyy sunnuntaina klo 16.00.

Kurssilla saadaan tietopaketti ensihuollosta osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua. Kurssilla tutustutaan myös Vapepan ja ensihuollon yhteistyöhön eri viranomaistahojen kanssa. Kurssilla harjoitellaan case-tyyppisinä ryhmätöinä toimintaa ensihuollon tehtävissä erilaisissa onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

1. Ensihuolto osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua (Vapepa)
2. Mitä on ensihuolto?
• ensihuollon määritelmä, sisältö ja tehtävät
• tilannekuvan ylläpito ensihuoltotehtävällä
• autettavan kohtaaminen
• auttajan tukeminen, purkukeskustelun järjestäminen
3. Varautuminen onnettomuus – ja erityistilanteisiin, auttamisvalmius (Paikallisten ja alueellisten viranomaisten toiminta)
4. Käytännön ensihuoltoharjoitus

Hinta

60,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Oulu, Hiukkavaara
Hiukanreitti 225
90650 Oulu

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Marjo Törmikoski, marjo.tormikoski@gmail.com, 0405 932978 (tekstiviestit)
Harjoituksen johtaja Sari Huotari, shuotari@gmail.com, 040 6736559
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö Pasi Virta, pasi.virta@mpk.fi, 0400 384234