MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

PikkuNASTA FANNI 2019 - Arjen turvallisuus

Ajankohta 4.10.2019 - 6.10.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautuminen 5.8.2019 9.00 - 15.9.2019

Tavoite

Tavoitteena on, että kurssin käytyään osallistuja tietää miten selviytyä yleisimmistä arjen häiriötilanteista ja osaa hyödyntää kotivaraa. Lisäksi hän osaa antaa hätäensiapua, tietää erilaisia alkusammutusvälineitä ja osaa käyttää niitä. Kurssin käytyään osallistuja tietää miten varautua etukäteen matkaan, ja tietää miten toimia poikkeustilanteissa matkoilla ollessa. Lisäksi osallistuja tietää miten käyttää kodin sähköisiä, verkkoon kytkettyjä laitteita turvallisesti.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu naisille 15 vuotta täyttäneille naisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan arjen häiriötilanteiden ennakoinnissa ja niistä selviytymisessä. Koulutuksen jälkeen kurssilainen tiedostaa keskeisimmät arjen turvallisuusuhat ja osaa varautua niiden varalle. Alle 18 vuotiaiden osallistuminen edellyttää holhoojan suostumusta.

Suositeltavat esitiedot

PikkuNASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Harjoituksen aikana lattiamajoitus Maanpuolustustalon tuvissa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Sisältö

Kurssi alkaa perjantaina 4.10.2019 ilmoittautumisella ja varustautumisella kello 16.00. Arjen turvallisuus -kurssilaisten on ilmoittauduttava klo 16.20 mennessä. Kurssi päättyy sunnuntaina klo 16.00. Kurssi on Maanpuolustusnaisten liitto ry:n koulutusohjelman mukainen Arjen turvallisuus -kurssi (16h).

1. Kodin turvallisuus
- kotivara
- kotitapaturmat
2. Turvallisuusrata
- kotivara
- alkusammutusharjoitus
- hätäensiapuharjoitukset
3. Matkustusturvallisuus
4. Kyberturvallisuus

Hinta

60,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Oulu, Hiukkavaara
Hiukanreitti 225
90650 Oulu

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Anu Keränen, anu.keranen123@gmail.com, 040 7166029
Harjoituksen johtaja Sari Huotari, shuotari@gmail.com, 040 6736559
Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö Pasi Virta, pasi.virta@mpk.fi, 0400 384234