MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Päämajajotos 2019, suunnittelu ja valmistelu 1

Ajankohta 27.4.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 1
Sijaintikunta
Paikkakunta Karkialampi, Mikkeli
Ilmoittautuminen 7.11.2018 - 14.4.2019

Tavoite

Kyettävä valmistelemaan Päämajajotos 2019 rastit. Tavoitteena on suunnitella, valmistella ja testata Päämajajotoksen rasteja sekä tehdä maastokatselmus.

Kenelle kurssi soveltuu

Päämajajotos 2019 toimitsijat.

Suositeltavat esitiedot

Kurssin pääpaino on Päämajajotoksen radassa ja tehtävissä.

Sisältö

Lauantai 27.4.
- yhteenveto tehdyistä toimenpiteistä
- eri vastuualojen toiminnan suunnittelu ja valmistelu
- maastontiedustelu
- yhteenveto ja loppukeskustelu
- mahdollisuus saunomiseen veteraanimajalla

Koulutuspaikka

Rakennus 3
Tyrjäntie 9
50150 Karkialampi, Mikkeli

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Pertti Pulkkinen pertti.pulkkinen@mpk.fi, 040 8387198
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kärkkäinen, pekka.karkkainen@maanmittauslaitos.fi 0400 173425
Pääsihteeri Harri Skopa paamajajotos@gmail.com 0401202202