MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Sodan Oikeussäännöt Teemaseminaari

Ajankohta 23.3.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 1
Sijaintikunta
Paikkakunta Tuusula
Ilmoittautuminen

Tavoite

Aloittaa Sodan Oikeussääntöjen koulutusohjelman kouluttajapoolin kokoaminen. Tilaisuuden jälkeen osallistujat tuntevat koulutusohjelman sisällön ja koulutuskokonaisuudet sekä osaavat opettaa ryhmätyötehtävässä käsittelemänsä aiheen ja tuntevat siihen liittyviä yksityiskohtia.

Kenelle kurssi soveltuu

PV:n ja MPK:n sodanoikeussääntöjen kouluttajat, sijoitetut sotilaslakimiehet ja komentotoimistojen päälliköt, sotilaspoliisikomppanioiden ja joukkueiden johtajat ja kouluttajat. SPOL-kiltojen edustajat.

Kouluttajien osaamisen varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi MPK järjestää kouluttajapooliin kuuluville vuodesta 2019 alkaen parittomina vuosina yksipäiväisiä sodan oikeussääntöjen teemaseminaareja, joissa käsitellään ajankohtaisia sodan oikeussääntöihin liittyviä asiakokonaisuuksia. Kurssilaiset valitaan MPK:n keskustoimiston ohjeen mukaisesti. Saatuaan piiripäälliköltä luvan kurssilainen ilmoittautuu kurssille itsenäisesti. Piiripäällikkö ilmoittaa kurssilaisten nimet kurssin hallinnoitsijalle.

Suositeltavat esitiedot

Osallistujien odotetaan liittyvän sodan oikeussääntöjen kouluttajapooliin.

Tilaisuuteen suositellaan otettavan mukaan kannettava tietokone/vast ryhmätyöskentelyä varten.

Sisältö

8:30—9:00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00—9.45 Tilaisuuden avaus & koulutusohjelman esittely
10:00—11:00 Sodan oikeussääntöjen koulutus Puolustusvoimissa
11.00—12.00 Lounas
12.00—13.45 Johdanto sodan oikeussääntöihin
13.45—14.00 Ryhmätöiden alustus
Ryhmätöiden aiheet
1. Vartiomiehen toiminta - erot normaalioloissa ja aseellisessa selkkauksessa
2. Kiinniottotilanteet - erot normaalioloissa ja aseellisessa selkkauksessa
3. Toiminta asutetuilla alueilla - erot normaalioloissa ja aseellisessa selkkauksessa
4. Suojamerkit, niiden käyttö ja vaikutukset - erot normaalioloissa ja aseellisessa selkkauksessa
Ryhmätöiden tavoite on syventyä määrättyihin, keskeisiin sodan oikeussääntöjen yksityiskohtiin niin että se tukee osallistujien toimintaa rastikouluttajina. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa opettaa käsittelemänsä aiheen ja tuntee siihen liittyviä yksityiskohtia.
14.00—14.30 Kahvitauko
14.30—15.30 Ryhmätyöt
15.30—16.30 Ryhmätöiden purku
16.30—17.15 Päivällinen
17.15—17.45 Palaute ja ohje jatkosta
18.00 Kotiuttaminen viimeistään

Koulutuspaikka

Puolustusvoimien kurssikeskus
Rantatie 66 Tuusula

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Ossi Hietala, ossi.hietala@mpk.fi

Kurssin hallinto: Aki Mäkirinta, aki.makirinta@mpk.fi