MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Finlandssvensk försvarsdag, Fredrikshamn

Ajankohta 19.1.2019
Aika 11.00 - 22.00
Kertausharjoitus-vuorokaudet 1
Sijaintikunta
Paikkakunta Fredrikshamn
Ilmoittautuminen

Tavoite

Den sjätte finlandssvenska försvarsdagen behandlar utvecklingen
av det militära samarbetet mellan Finland och Sverige och
globala trender och nya internationella hot i en värld där spänningarna ökar.

Kenelle kurssi soveltuu

Kursen är avsedd och öppen för alla intresserade
Utländska medborgare bör anmäla sig till försvarsdagen senast 30.12.2018 samt meddela sitt passnummer i samband med registreringen . I annat fall beviljas inte tillträde till Reservofficersskolan.

Suositeltavat esitiedot

Anmäl Dig till Försvarsdagen via MPK:s nätsida på adressen www.mpk.fi.
Välj ”Koulutuskalenteri” och skriv ”Finlandssvensk försvarsdag” i sökfältet.
Välj Försvarsdagen (som syns längst ner) och välj ”Ilmoittaudu”.
Om Du redan är registrerad i MPK:s system, anmäler Du Dig med hjälp av Ditt användarnamn och lösenord. Om Du inte är registrerad väljer Du ”Paina tästä” och därefter ”Luo tunnukset” och registrerar Dig.
Därefter kan Du anmäla Dig till Försvarsdagen som betraktas som en kurs. Deltagande värnpliktiga beviljas ett ersättande reservövningsdygn.
Du ombeds, i samband med anmälningen, svara på frågor angående transporter och måltider. Anmäl Dig nu, sista anmälningsdag är 10.1.2019.
Kursavgiften är 75 €, deltagare under 30 år betalar 35 €. Avgifterna faktureras av MPK den 11.1.2019. Avgiften innehåller busstransporterna, måltiderna och programmet. Anmälningarna beaktas i den ordning de inkommer. Antalet platser är begränsat. Frågor om anmälan kan ritas till Henrik Nystén (henrik.nysten@mpk.fi, tel: 040-1832328)

Hinta

75,00 EUR
Under 30-åriga betalar endast 35€

Koulutuspaikka

Reservofficersskolans manege
Kadettikoulunkatu 6
49400 Fredrikshamn

Kysy lisätietoja

Charlie Hindsberg (carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi)
Henrik Nysten (henrik.nysten@mpk.fi) i frågor gällande registrering och anmälning till MPKs system.

Buss 1 Österbotten: start NESTE Edsevö kl. 02, Vasa resecentrum kl. 03.00,
vidare mot Fredrikshamn
Buss 2 Åbo busstation pf.9, start kl.06.50, till Fredrikshamn
Buss 3 Västra Nyland, start Ekenäs resecentrum kl. 07.20, Karis busstation, Ingå vsk,
Pickala, Obbnäs vsk, Fredrikshamn
Buss 4 Huvudstadsregionen, Helsingfors, start kl. 08.55 Mannerheims ryttarstaty-Fredrikshamn
Buss 5 Östra Nyland, start Borgå turisthållplats kl. 09.30, Lovisa, Aleksandersgatans turisthållsplats kl 10.00, Fredrikshamn

Bussväblar:
Österbotten, Rodney Strandvall 040-0367862
Åboland, Alexander Gyllenberg 044-0111944,
Västra Nyland, Frej Falck 040-7551229,
Helsingfors, Fredrik Tallqvist 050-5663098
Östra Nyland, Henrik Sundbäck 040-0508758