MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Varautumisen viestijät

Ajankohta 19.1.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Tuusula
Ilmoittautuminen

Tavoite

Koulutuspäivän tavoitteena on vuorovaikutuksen keinoin tarjota tukea, lisätietoa, työkaluja sekä parhaita käytäntöjä varautumiskoulutushankkeesta ja kotiseutuharjoituksista viestimiseen alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on erikoistason varautumisen koulutusta viestinnän näkökulmasta järjestöjen koulutusverkostohankeessa ja kotiseutuharjoituksissa. Koulutuksessa kuvataan sekä viranomaisten tarpeita että järjestöjen mahdollisuuksia toimia paikallishallinnon varautumisen tukena. Koulutuspäivän aikana keskitytään vapaaehtoisten viestijöiden verkostoitumiseen ja mahdollisuuksiin toimia viestijöinä hankkeen ja harjoitusten aikana.
Kurssi on suunnattu MPK:n jäsenjärjestöjen ja koulutusverkostohankkeen viestijöille. Kurssille ilmoittautumiset hyväksytään järjestöjen ilmoitusten perusteella. Kurssille hyväksytyille kurssi on maksuton.

Suositeltavat esitiedot

Kurssille valituille lähetetään ennen koulutuspäivää aiheeseen liittyvää ennakkomateriaalia tutustuttavaksi.

Sisältö

Koulutuspäivä tulee koostumaan tietoiskuista sekä työryhmätyöskentelystä.
Kurssin koulutus tapahtuu sisätiloissa ja koulutuspäivän tarkempi ohjelma lähetetään kurssille hyväksytyille ennen koulutuspäivää.

Koulutus alkaa ilmoittautumisella kello 8.30-9.00 ja päivä päättyy viimeistään kello 17.00.

Päivän sisällöstä:
- Kaarina Suhonen ja Pekka Rintala esittelevät koulutusverkostohankkeen ja sen tavoitteet.
- Erikoistutkija Antti Sillanpää (TkT, VTM, KTM) Turvallisuuskomitean sihteeristöstä selventää yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS) erityisesti yhteiskunnan resilienssin, kokonaisturvallisuuden sekä järjestöjen ja vaikuttamisen näkökulmasta, muun muassa, miten median kanssa näistä asioita kommunikoidaan.
- Viestintäpäällikkö Miia Iivari perehdyttää käytännön tiedottamistyöhän ja työkaluihin.
- Strategiapäällikkö Ari Evwaraye kertoo Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano-ohjelmasta [PERUTTU], ja piakkoin lanseerattavasta TUOVI-portaalista, jota pilotoidaan kurssin käytössä.
- Tehtäviä ja harjoitteita yksilöinä ja ryhmissä.
- Viestintäkouluttaja Ina Virkki-Ukeleghe on mukana muun muassa puheenjohtajan, moderaattorin ja fasilitaattorin rooleissa koko päivän yhteenvetoon saakka.

Koulutuspaikka

Puolustusvoimien kurssikeskus
Rantatie 66 Tuusula

Kysy lisätietoja

Kysy lisätietoja
Kurssinjohtaja Chia Koskinen, chiakoskinen@gmail.com
Hallinto: Aki Mäkirinta, aki.makirinta@mpk.fi