MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Varautumisen viestijät

Ajankohta 19.1.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Tuusula
Ilmoittautuminen

Tavoite

Koulutuspäivän tavoitteena on vuorovaikutuksen keinoin tarjota tukea, lisätietoa, työkaluja sekä parhaita käytäntöjä varautumiskoulutushankkeesta ja kotiseutuharjoituksista viestimiseen alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on erikoistason varautumisen koulutusta viestinnän näkökulmasta järjestöjen koulutusverkostohankeessa ja kotiseutuharjoituksissa. Koulutuksessa kuvataan sekä viranomaisten tarpeita että järjestöjen mahdollisuuksia toimia paikallishallinnon varautumisen tukena. Koulutuspäivän aikana keskitytään vapaaehtoisten viestijöiden verkostoitumiseen ja mahdollisuuksiin toimia viestijöinä hankkeen ja harjoitusten aikana.
Kurssi on suunnattu MPK:n jäsenjärjestöjen ja koulutusverkostohankkeen viestijöille. Kurssille ilmoittautumiset hyväksytään järjestöjen ilmoitusten perusteella. Kurssille hyväksytyille kurssi on maksuton.

Sisältö

Koulutuspäivä tulee koostumaan tietoiskuista sekä työryhmätyöskentelystä.
Kurssin koulutus tapahtuu sisätiloissa ja koulutuspäivän tarkempi ohjelma lähetetään kurssille hyväksytyille ennen koulutuspäivää.

Kysy lisätietoja

Kysy lisätietoja
Kurssinjohtaja Chia Koskinen, chiakoskinen@gmail.com
Hallinto: Aki Mäkirinta, aki.makirinta@mpk.fi