MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Jordbrukets beredskap inför störningssituationer

Ajankohta 23.1.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 1
Sijaintikunta
Paikkakunta Jakobstad
Ilmoittautuminen 16.1.2019 mennessä

Tavoite

Utbildningens målsättning är att introducera deltagarna med
- de allmänna principerna inom beredskap
- livsmedelsservice och speciellt primärproduktionens andel av den nationella försörjningsberedskapen
- olika hotbilder mot jordbruket och beredskap på gårdsnivå
- beredskap på regional och lokal nivå
- vissa till jordbrukets verksamhet anslutna branschers beredskap inför allvarliga störningssituationer

Kenelle kurssi soveltuu

Inbjudna lantbruksföretagare och anställda inom landsbygdsadministrationen.

Enligt anvisningar från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA anses deltagande i beredskapskurser för jordbrukare vara en repetitionsövning. Jordbruksföretagaren kan få avbytarhjälp för den tid utbildningen tar.

Sisältö

Program

8.30-9.00 Kaffe
9.00-9.15 Introduktion till dagens ämne (Utbildningschef Kari Rönnqvist MPK rf)
9.15-10.15 Jordbrukens beredskap inför brand och extrema väderfenomen, jordbrukens räddningsplaner (Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk)
10.15-10.25 Paus
10.25-10.40 Reservering av arbetskraft för kristid (VAP) (Utvecklingschef Maria Swanljung, NTM-centralen i Österbotten)
10.40-11.30 Djursjukdomar och åtgärder i händelse av djursjukdomar (Länsveterinär Matti Nyberg)
11.30-12.15 Lunch, restaurang Yrkeskocken
12.15-13.30 Beredskapen i samhället och jordbrukets betydelse för försörjningsberedskapen (Sekreterare för Primärproduktionspoolen Markus Lassheikki,
Försörjningsberedskapsorganisationen)
13.30-13.45 Kaffe
13.45-14.45 El- och vattentillgång och följderna av störningar i distributionen (Tony Eklund, Nykarleby Kraftverk Ab)
14.45-15.30 Övriga säkerhetsfrågor på gården (Polisen)
15.30-16.00 Diskussion och respons (Utbildningschef Kari Rönnqvist MPK rf)

Hemuppgift: Uppgör/Uppdatera en räddningsplan för din gård

Hinta

Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

Koulutuspaikka

Optima, Lilla auditoriet Tankar
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

Kysy lisätietoja

Utbildningschef Kari Rönnqvist t. 040 527 0712

Distriktskontoret t. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi