MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Sotilaskuljettajien jatkokurssi

Ajankohta 15.3.2019 - 17.3.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 3
Sijaintikunta
Paikkakunta Kajaani
Ilmoittautuminen

Tavoite

Koulutustapahtuman päämääränä on
- kerrata reservin sotilaskuljettajille puolustusvoimien ajoneuvoja koskevat määräykset ja IiikenneturvaIIisuusohjeet,
- kehittää ja ylläpitää reservin sotilaskuljettajien maastoajokykyä haasteellisissa olosuhteis-sa MSKA-, MSHA- ja TEKA-kalustolla sekä
- tutustua puolustusvoimien moottorikelkkojen ja maastomönkijöiden käyttöön.

Koulutuksen painopiste on ajoneuvojen käytössä ja maastoajossa harjaantumisessa. Kurssi on jatkokoulutusta aiempina vuosina toteutetuille peruskursseille.

Kenelle kurssi soveltuu

Erikseen kutsutut reservin sotilaskuljettajat.

Hinta

50,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

KAIPR
87100 Kajaani

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Jukka Kähkönen p. 0400 695 316.

Piiritoimisto p. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi