MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Kotiseutuharjoitus LAHTI19: Arjen turvallisuuskurssi

Ajankohta 27.9.2019 - 29.9.2019
Aika
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Lahti
Ilmoittautuminen 1.11.2018 - 25.9.2019

Tavoite

Arjen turvallisuuskurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa tunnistaa kodin ja lähiympäristön turvallisuusriskejä, ja osaa ehkäistä niitä ja varautua niihin. Kurssilaiset saavat turvallisuuteen liittyviä perustietoja ja -taitoja, joita he voivat soveltaa arjessaan. Kurssin jälkeen osallistuja osaa hälyttää apua, tehdä alkusammutuksen, ja antaa hätäensiapua.

1. Tunnistaa kodin ja lähiympäristön turvallisuusriskejä
2. Osaa ehkäistä kodin ja lähiympäristön turvallisuusriskejä sekä osaa varautua niihin.
3. Osaa hälyttää apua, tehdä alkusammutuksen ja antaa hätäensiapua.
4. Ymmärtää kotivaran tärkeyden ja osaa varautua arjen häiriötilanteisiin
5. Kyberturvallisuus osion jälkeen kurssilaisen tulisi tuntea tärkeimmät nettiturvallisuuden tekniset asiat, yleisimmät nettiturvallisuutta uhkaavat toimintamallit ja osaa toimia näiltä osin turvallisuutta lisäävällä tavalla. Lisäksi kurssilainen tietää mitä on tietojen kalastelu ja osaa toimia tietojen kalastelua vaikeuttavalla tavalla.
6. Liikenneturvallisuus osion jälkeen kurssilainen tietää tärkeimmät seikat ajoon lähtötarkastukseen, miten huomioida lapset ja eläimet autossa, tunnistaa liikenteeseen liittyviä riskitekijöitä ja tuntee autoilijan turvapalveluita.
Valinnaisilla kurssiosioilla osallistuja syventää arjen turvallisuustietouttaan esim. perheen, liikenteen tai matkustamisen kannalta.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu Maanpuolustusnaisten Liiton jäsenille, mutta osanottajamäärän salliessa sopii kaikille yli 15 vuotiaille suomen kansalaisille (Alle 18v osallistuja tarvitsee vanhemman kirjallisen luvan osallistumiseen)
- Olet kiinnostunut oman ja läheistesi arjen turvallisuuden ja varautumisen kehittämisestä eri osa-alueilla

Suositeltavat esitiedot

NVL alueneuvottelukunta maksuton, MPK koulutusvaliokunnan päätös 21.8.-19.

Hinta

50,00 EUR + alv 0%
Kurssimaksuu sisältää ruokailut yms kurssiin liittyvät kustannukset.
NVL alueneuvottelukunta maksuton, MPK koulutusvaliokunnan päätös 21.8.-19.

Koulutuspaikka

Hälvälä,
Ampumaradantie 181
15880 Lahti

Kysy lisätietoja

Kurssin johtaja Hanna Pohjantuli
hanna.pohjantuli@pp.inet.fi
0400 991405

Kurssinjohtajan apulainen Kati Vuorio
vuoriokati@gmail.com
0445855091

Lahden koulutuspaikka
Vanhempi koulutuspäällikkö
Aarne Kumpulainen
050 462 0735
aarne.kumpulainen@mpk.fi