MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Kurssinjohtajien koulutus Turku

Ajankohta 26.1.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Turku
Ilmoittautuminen 1.12.2018 - 21.1.2019

Tavoite

Antaa teoreettiset valmiudet toimia kurssinjohtajana MPK:n koulutustapahtumissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Vuoden 2019 kurssinjohtajien koulutus on tarkoitettu kaikille vuonna 2019 toimiville kurssinjohtajille, vääpeleille tai kurssinjohtajana toimimisesta kiinnostuneille.

Suositeltavat esitiedot

Kohdennettu vuoden 2019 kurssinjohtajille ja vääpeleille.
Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on, että henkilöllisyys tarkastetaan kurssin alussa.

Sisältö

Kurssilla syvennytään kurssinjohtajan käytännön tehtäviin ja haasteisiin sekä perehdytään MPK:n tiedonhallintajärjestelmän (THJ:n) käyttöön kurssinjohtajan näkökulmasta.
Ohjelma:
09.00 alkaen ilmoittautuminen, tulokahvi, tee ja sämpylä
09.15 Kurssin avaus
09.30 Kurssinjohtajan tehtävät, n 9.45 ja 10.40 tauko
11.30 Lounas sotilaskodissa
12.15 Oppimiskäsitys MPK:ssa ja erilaiset oppijat, monipuoliset menetelmät, tauko
13.00 MPK:n tiedonhallintajärjestelmä (THJ) kurssinjohtajan työkaluna
13.45 Ryhmätyö: Kurssinjohtajan kohtaamia haasteita,
ohessa kahvi ja palautekysely
14.45 Ryhmätyö case:ien purku
15.30 Palaute ja kurssin lopetus
16.00 mennessä kurssi päättyy
Koulutuspaikka

Heikkilän kasarmi Luokkatalo
Rykmentintie 15
20810 Turku

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja: Tino Puhakka
Sähköposti: tino.puhakka@mpk.fi