MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Utti 2019 valmentava; kouluttajat, tuki- ja huoltohenkilöstö

Ajankohta 4.5.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 1
Sijaintikunta
Paikkakunta Utti
Ilmoittautuminen 19.11.2018 - 14.4.2019

Tavoite

Kyettävä saavuttamaan valmius syksyllä toteutettavien kurssien itsenäiseen toteutukseen. Tuotteena on joukkojen koulutussuunnitelmat.
Tunnettava: Maanpuolustuspiirin ja koulutuspaikan tavoittet
Hallittava: Kurssin itsearviointi ja palautejärjestelmä
Osattava: Kurssin suunnittelu-, toteutus- ja jälkihoitoprosessi.

Kenelle kurssi soveltuu

20. - 22.9. 2019 UTJR:ssä toimeenpantavien kurssien avainhenkilöille. Puolustusvoimat valitsee osallistujat. Ilmoittautumisajan päätyttyä kurssille hyväksytyille lähetetään tästä ilmoitus sähköpostitse.

Suositeltavat esitiedot

Kurssi on avainhenkilöiden valmentava osio syksyllä toimeenpantaville kursseille.

Koulutuspaikka

Utti
Lentoportintie 11
45410 Utti

Kysy lisätietoja

Roy Ylijoki, roy.ylijoki@mpk.fi