MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

HÄMEEN ILVES 2019 Sähkövoimajärjestelmät kurssi

Ajankohta 6.9.2019 - 8.9.2019
Aika 17.00 - 16.00
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautuminen 3.11.2018 - 14.8.2019

Tavoite

Koulutus antaa sähkövoimajärjestelmän käyttäjälle tiedolliset, taidolliset ja
erityisesti asenteelliset valmiudet käyttää Puolustusvoimien
sähkövoimajärjestelmiä turvallisesti.
Koulutus tuottaa lisenssejä. Kurssin perusteella on mahdollista myöntää
käyttäjätason lisenssi alle ja yli 10 kVA sähkövoimakoneille,
kenttäsähköverkoille sekä teholähteille ja akkuvaraajille.
Kurssilainen osaa soveltaa turvallisesti käytäntöön kenttäsähkötoiminnasta
annettuja ohjeita.
Kurssilainen osaa enintään 10 kVA sähkövoimakoneen
- käytöstä annetut määräykset
- toimintakunnon tarkastaminen
- käyttöön liittyvät toimenpiteet
- kuljetukseen liittyvät toimenpiteet
Kurssilainen osaa yli 10 kVA sähkövoimakoneen
- käytöstä annetut määräykset
- toimintakunnon tarkastaminen
- käyttöön liittyvät toimenpiteet
- kuljetukseen liittyvät toimenpiteet
Kurssilainen osaa
- suunnitella, rakentaa, ottaa käyttöön ja käyttää Puolustusvoimien
kenttäsähköverkkoja turvallisesti
- käytön jälkeiset toimenpiteet
- välttää kenttäsähköverkkoihin liittyvät vaarat
- kenttäsähköverkon aistinvaraiset tarkastustoimet.
Kurssilainen osaa käyttää koulutettuja teholähteitä ja akkuvaraajia.
Kurssilainen osaa toteuttaa johtoportaan sähkönsyötön. Kurssilainen tuntee
akustojen, invertterien, UPS:ien ja verkonvaihtotekniikan perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille yli 18 -vuotiaille Suomen kansalaisille.
1. Paikallispataljoonan komentoryhmän reserviläiset ja vast.
2. Yksiköiden viestiryhmien reserviläiset
3. Sähkövoimakoneiden käyttäjät
4. Kenttäsähköverkkojen käyttäjät
5. Sähkövoimakoneiden ja kenttäsähköverkkojen käyttämisestä vastaavat johtajat

Suositeltavat esitiedot

Kurssi on sotilaallisia valmiuksia palvelevaa kouolutusta.
Ei vaadi esitietoja

Hinta

50,00 EUR

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja
Mikko Laakkonen
045 8685 647
mikko.laakkonen@aalto.fi

Koulutuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040 8487007
sauli.maentausta@mpk.fi