MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen ensiapuhenkilökurssi

Ajankohta 8.2.2019 - 10.2.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautuminen 25.10.2018 14:00 - 27.1.2019 23:00

Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilaiset:
Tuntevat Puolustusvoimien ja MPK:n määräykset toimittaessa varohenkilönä (EA-henkilönä) ammunnoissa ja kriisiviestinnän perusteet.
Osaavat hätäensiavun perusteet ja ensiapuvälineistön käytön.
Hallitsevat toimenpiteet onnettomuuspaikalla ja avun hälyttämisen.

Kenelle kurssi soveltuu

Yli 18 -vuotiaille Suomen kansalaisille. Erityisesti niille sitoutuneille, joilla on Puolustusvoimien myöntämä ammunnanjohtajaoikeus.
Suosituksena suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus.

Suositeltavat esitiedot

Kurssi on sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.
Kurssia ei varusteta Puolustusvoimien vaatetusmateriaalilla.
Kurssi antaa oikeuden toimia ensiapuhenkilönä Puolustusvoimien tilaamassa ampumakoulutuksessa ja MPK:n kursseilla.

Sisältö

- Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa
- Tajuttoman potilaan käsittely, Peruselvytys (aikuinen/lapsi)+ defibilaattori
- Vierasesine hengitysteissä
- Henkeä uhkaava verenvuoto
- Verenkierron häiriötila (sokki)
- Haavat, palovammat, nivelvamma-luunmurtuma, myrkytykset, loukkaantuneen tutkiminen + ensiapuasennot
- Loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot,
- Tavallisemmat tapaturmat
- Ryhmäkohtaiset painotukset, Käytännön harjoitukset

Puolustusvoimien varotoiminnan lisäkoulutus PV:n henkilö (4h)

Koulutuspaikka

Panssariprikaati, Parolannummi
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja
Sauli Mäentausta
040-848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi

Pääkouluttaja
Aarne Astrén
040-566 7797
aarne.astren@luukku.com