MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

B-ajolupakurssi

Ajankohta 26.1.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Parola
Ilmoittautuminen 24.10.2018 - 10.1.2019

Tavoite

Tavoitteena on antaa kurssilaisille riittävät perustiedot ja -taidot niin, että heille voidaan myöntää Puolustusvoimien B-luokan ajoneuvojen ajo-oikeus.
Tuntee Puolustusvoimien ajoneuvojen käyttöön liittyvät erityispiirteet ja -määräykset.
Osaa suorittaa ajoneuvon vastaanottamiseen ja luovuttamiseen sekä käyttöön liittyvät toimet.
Hallitsee ajoneuvon käytön erilaisissa maatoissa ja olosuhteissa.

Kenelle kurssi soveltuu

MPK.n ja MAAKK:n sitoutuneille, jotka toimivat aktiivisesti kursseilla ja harjoituksissa harjoituksenjohtajana, vääpelinä, kouluttajana ja kuljetustehtävissä. Myös muiden sidosryhmien, joiden toiminnassa käytetään Puolustusvoimien ajoneuvoja, toimijat voivat ilmoittautua kurssille.

Sisältö

07:30-08:00 Ilmoittautuminen
08:00-11:30 Puolustusvoimien ajoneuvojen käytön erityismääräykset (B-ajolupateoria) ja tutustuminen ajoneuvon rakenteeseen, tekniikkaan ja käyttöön (käytännön harjoittelu)
12:00-16:00 Ajoneuvon käsittely- ja ajoharjoittelu.
16:00 - Kurssin päättäminen

Kysy lisätietoja

Sauli Mäentausta
Kurssinjohtaja
040-848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi