MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

HÄMEEN ILVES 2019 PAIKP Esikuntakurssi

Ajankohta 6.9.2019 - 8.9.2019
Aika 17.00 - 16.00
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautuminen 3.11.2018 10.38 - 4.8.2019 23.00

Tavoite

Tuntee:
- PAIKPE:n organisaation ja tehtävät
- Tilannekuvan ylläpitämisen
Osaa:
- sikuntatyöskentelyn ja tietojärjestelmien perusteet
- ylläpitää tilannekuvaa MATI-järjestelmässä
Hallitsee
- esikuntatyöskentelyn perusteet

Kenelle kurssi soveltuu

Varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille reserviläisille, jotka on sijoitettu PAIKP:n esikuntaan tai mahdollisesti tulevat sijoitetuksi esikuntien organisaatioon.

Suositeltavat esitiedot

Kurssi on Puolustusvoimien tilaamaa koulutusta. Puolustusvoimat tekee lopullisen oppilasvalinnan ja lähettää hyväksytyille VEH-kutsun.
Kurssilla käytetään virallista m/05 varustusta. PV:n maastopuvun voi korvata omalla m/05 RES maastopuvulla.
Kurssille avataan PVMoodle sivut, joille laitetaan kurssia koskevia ohjeita ja tietoa. Moodlen käyttöä varten kutsun saaneiden tulee lähettää yhteystietonsa (s-postiosoite) kurssinjohtajalle, joka lähettää ohjeet Moodlen käytöstä.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja
Seppo Rantanen
050 5225073
seppo.rantanen@jarvenpaa.fi

Koulutuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040 8487007
sauli.maentausta@mpk..fi