MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

PAIKP Toiminta rakennetulla alueella (virtuaalikoulutusympäristö)

Ajankohta 5.4.2019 - 7.4.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautuminen 1.11.2018 9:47 - 17.3.2019 23:00

Tavoite

Kurssilaiset tuntevat toiminnan perusajatuksen ja toiminnat rakennetulla-alueella. tuntevat virtuaalisen koulutusympäristön käyttömahdollisuudet koulutustapahtumissa.
Osaavat johtaa joukkoa ja toimia joukon osana rakennetun alueen taistelussa.
Hallitsevat joukkojen käytön ja toimenpiteet ja ryhmityksen erilaisissa tilanteissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille reserviläisille. Erityisesti kurssi soveltuu PAIKP SA-sijoitetuille., kaikille TRA:sta kiinnostuneille tai jo harjaantuneille.

Suositeltavat esitiedot

Kurssi järjestetään virtuaalikoulutusympäristössä (VKY).
ATK:n peruskäyttötaidot. Vaatimuksena on tietokonetyöskentelyn osaaminen eli näppäimistön ja hiiren käyttö tulee olla tuttua.

Sisältö

Kurssilla keskitytään JOHTAMISEEN ja KÄSKYNANTOON rakennetussa maastossa VBS3-virtuaalista koulutusympäristöä hyödyntäen. Uusien aselakien vaikutus määrittää käytännön ja simulaattoriavusteisen oppimisen suhteen, kurssilla ei ole käytössä taisteluvarustusta.

KURSSILLE ILMOITTAUTUESSA ON HYVÄ OLLA HALLUSSA, MUTTA EI PAKOLLISTA:
- Tietokoneen käyttötaidot
- Englannin kieli
- Perus TRA-taidot

Virtuaalinen koulutusympäristö eli tässä tapauksessa Virtual Battlespace 3 on Bohemia Interactiven tytäryhtiön kehittämä tietokoneavusteinen taistelukenttäsimulaattori jota Puolustusvoimat hyödyntävät varusmieskoulutuksessa ja MPK reserviläiskoulutuksessa.

Bohemia Interactiven VBS3 esittelyvideo YouTubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=ad_xFWtutNY

Hinta

50,00 EUR

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja
Timo Turunen
050 598 2600
turma.turunen@hotmail.com

Kurssin varajohtaja
Olli Mustalahti
0400 377 117
olli.mustalahti@gmail.com

Koulutuspäällikkö
Sauli Mäentausta, 040-8487007
sauli.maentausta@mpk.fi