MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Taistelupelastaja jatkokurssi

Ajankohta 7.6.2019 - 9.6.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautuminen 9.11.2018 12.36 - 19.5.2019 23.00

Tavoite

Kurssin tavoitteena on kerrata ja harjoituttaa taistelupelastajan peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja.
Tavoitteena on, että kurssilaiset
- Hallitsevat kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa hengenvaarallisen raajaverenvuodon tyrehdyttämisen kiristyssiteellä tai tilapäisvälinein
- Hallitsevat haavoittuneen lämpimänä pidon periaatteet
- Hallitsevat taisteluensiavun perusteet
- Osaavat taistelupelastajan roolin osana lääkintähuoltoketjua
- Osaavat taistelupelastajan tehtävät ja toimintatavat ja tuntevat taistelupelastajan toiminnan osana ryhmää
- Osaavat raportoinnin perusteet MIST protokollan mukaan
- Osaavat hätäsiirrot sekä haavoittuneen evakuoinnin
- Tuntevat haavoittuneen paineilmarinnan purkamisen
- Tuntevat ensiluokittelun perusteet

Kenelle kurssi soveltuu

Varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille reserviläisille.
Kurssi on tarkoitettu jatkokurssiksi jo taisteluensiavun perusteet kurssin käyneille tai vastaavat taidot hallitseville.
Kurssi on Puolustusvoimien tilaamaa koulutusta. Puolustusvoimat kutsuu kurssilaiset (MPKVEH).

Suositeltavat esitiedot

Kurssi on Puolustusvoimien tilaamaa koulutusta. Puolustusvoimat tekee lopullisen oppilasvalinnan ja lähettää hyväksytyille VEH-kutsun.
Kurssilla käytetään virallista m/05 varustusta. PV:n maastopuvun voi korvata omalla m/05 RES maastopuvulla.
Kurssi on peruskurssin jatkokurssi, jossa oppeja sovelletaan käytäntöön.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati, Parolannummi
Parolannummentie 298
13720 Parolannummi

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja
Laura Liljeqvist
040-731 5763
laura.liljeqvist@gmail.com

Kurssin varajohtaja
Marko Laakso
050-322 5820
mtlaakso@gmail.com

Koulutuspäällikkö
Sauli Mäentausta,
040-8487007,
sauli.maentausta@mpk.fi