MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Perusammuntojen johtajakurssi

Ajankohta 15.2.2019 - 17.2.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautuminen 24.11.2018 12:18 - 8.1.2019 23:00

Tavoite

Kouluttaa reserviläisille perusammuntojen johtajaoikeuksien myöntämiseen vaadittavat tiedot ja taidot.
Kurssin jälkeen opiskelija
- Tuntee ampumakoulutuksen merkityksen osana sotilaan perustaitoja.
- Tuntee ampumakoulutuksen rakenteen ja toteuttamisen.
- Osaa kehittää turvallisesti taistelijoiden toimintakykyä ja joukon suorituskykyä ammunnoissa (pienikaliiperiset aseet)
- Osaa perusammunnan suunnitteluun johtamiseen vaikuttavat ohjeet ja varomääräykset.
- Osaa suunnitella ja johtaa perusammunnan
- Hallitsee ampumatapahtuman suunnittelun, järjestelyt ja toteutuksen.

Kenelle kurssi soveltuu

Varusmiespalveluksen suorittaneille tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille reserviläisille. MPK- ja MAAKK -sitoumuksen tehneille kouluttajille.
Kurssille ilmoittaudutaan MPK:n järjestelmän kautta. MPK toimittaa ilmoittautumisajan päätyttyä luettelon ilmoittautuneista Puolustusvoimille, joka hyväksyy kurssilaiset. Puolustusvoimat lähettää hyväksytyille VEH-kutsun.

Suositeltavat esitiedot

Kurssi toteutetaan kolmena viikonloppuna
- 1. Jakso 15.-17.2.2019
- 2. Jakso 5.-7.4.2019
- 3. Jakso 17.-19.5.2019
Käytännön näyttösuorituksen osalllistujat antavat MPK:n ja MAAKK:n ampumaharjoituksissa, jonka jälkeen aluetoimisto myöntää heille oikeuden toimia perusammuntojen johtajana Puolustusvoimien johtamilla kursseilla.

Sisältö

1. Jakso 15.-17.2.2019- yleistä, ampumakoulutuksen teoriaa, varomääräykset ja johtosäänöt
2. Jakso 5.-7.4.2019 - kertaus, ampumakäskyt, turvallinen asekäsittely, ampumaratajärjestelyt
3. Jakso 17.-19.5.2019 - kertaus, ammunnan järjestelyt, ammunnan johtamisen käytännön harjoittelu
Käytännön näytöt.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Sauli Mäentausta
040-848 7007
sauli.maentausta@mpk.fi