MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Kevät HUOVI19 TAITO Kouluttamisen peruskurssi (Kouluttajan tutkinto)

Ajankohta 16.3.2019 - 17.3.2019
Aika
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautuminen 3.12.2018 - 8.3.2019

Tavoite

Kurssilaiset tuntevat kouluttamisen perusteet sekä osaavat suunnitella, valmistella ja pitää rastikoulutuksen. Kouluttamisen peruskurssilla Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin sitoutuneet toimijat pätevöityvät MPK:n kouluttajiksi.

Kenelle kurssi soveltuu

Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin sitoutuneille yli 18-vuotiaille.

Suositeltavat esitiedot

Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin sitoutuneet toimijat pätevöityvät MPK:n kouluttajiksi.
Kaikkien ilmoittautuneiden henkilöllisyys tarkastetaan.

Koulutuspaikka

Porin prikaati Huovinrinne
Porilaistie
27800 Säkylä

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja: Elisa Suomi-Kuusela
sp: elisuomi@gmail.com
Kurssin varajohtaja: Jari Kurikka
jari.kurikka@gmail.com
Harjoituksen johtaja: Tomi Mustonen
sp: tomistonen@gmail.com
Koulutuspäällikkö Tino Puhakka
sp: tino.puhakka@mpk.fi
Harjoituksen vastuuvääpeli: