MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Opiskelijan ryhmäytymis- ja turvallisuuskurssi Norssi

Ajankohta 22.8.2019 - 23.8.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautuminen 4.6.2019 - 21.8.2019

Tavoite

Selvittää Norssin lukiolaisille kokonaismaanpuolustusta ja puolustusvoimien toimintaa, pv:n tarjoamia siviili- ja sotilasammatteja sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa siten, että näille jää kokonaiskuva puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toiminnasta.
Kurssin suorittaneelle lukiolaiselle muodostuu selkeä kuva Suomen puolustusvoimista ja erityisesti ilmavoimien osuus siinä.
Lisäksi lukiolaiset saavat tuntuman maastotoimintaaan ja majoittumiseen puolijoukkueteltoissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Lukion kurssin valinneet oppilaat

Koulutuspaikka

Tikkakoski
Luonetjärventie 135
41160 Tikkakoski

Kysy lisätietoja

Kurssijohtaja Mika Antola
045 847 0351
mika.antola@norssi.jyu.fi

MPK Tikkakosken koulutuspaikka
Koulutuspäällikkö Veikko Valli
0400 546 766
veikko.valli@mpk.fi