MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

MINI-JOHA 24H johtamisharjoitus

Ajankohta 7.6.2019 - 8.6.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 1
Sijaintikunta
Paikkakunta Toivala
Ilmoittautuminen 26.3.2018 10:40 - 5.5.2019 8:00

Tavoite

Kyseessä on 24 tunnin toiminnallinen johtamisharjoitus maasto-olosuhteissa. Kurssilla kehitetään johtajakoulutuksen johtajaoppeja painopiste on sotilasjohtamisessa. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee tilanteenmukaiseen johtamiseen erilaisissa sotilaallista valmiutta ylläpitävissä case-tehtävissä.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu reservin johtajille, joiden fyysinen kunto kestää vuorokauden ulkona olemisen ja metsässä liikkumisen rasitukset. Ikäraja kurssille on 18 vuotta

Suositeltavat esitiedot

1. Kurssi järjestetään jos 5.5.2019 mennessä on ilmoittautunut vähintään 15 osallistujaa
2. Kurssille voidaan ottaa korkeintaan 40 kurssilaista
3. Ilmoittautuminen suljetaan HETI 40 osallistujan täytyttyä tai viimeistään 5.5.2019
4. Kurssi on osallistujille maksuton
5. Kurssi pidetään Karjan Lennoston tiloissa
6. Alkoholin tai huumaavien aineiden käyttö kurssilla on kielletty
7. Kurssilaiset ovat vakuutettuja MPK toimesta kurssin ajan (pl matkat)
8. Pysäköinti: Karjalan Lennoston varusmiesten pysäköintipaikalla
9. Erikoisruokavalio pyydetään ilmoittamaan kurssinjohtajalle kurssiviikon alkuun
10. Ota mukaan ulos sopivat sään mukaiset varusteet
11. Osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä MPK tietojärjestelmään (jos et jo ole)
12. Ikäraja kurssille on 18 vuotta
13. PV myöntää kurssista 1 kh vast vrk:n

Sisältö

Harjoituksen pääsisältönä on tehtävärata maastossa ja siihen liittyvät soveltavat johtamistehtävät. Tavoitteena on kerrata johtajakoulutuksen johtamisoppeja. Kurssi aloitetaan ja lopetetaan KARLSTO:n tiloissa. Maasto-osio Leinolanlahden maastossa.

Koulutuspaikka

Rissala
Karjalan Lennosto; Leppälammentie 201
70900 Toivala

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja
Timo Ikonen
050 5956 523
timoik@gmail.com
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
Erkki Saarijärvi
044 279 8603
erkki.saarijarvi@vesieko.fi
kurssia hallinnoiva MPK koulutuspäällikkö:
Jari Nupponen
jari.nupponen@mpk.fi
044 599 5029