MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Reserviläisjohtaja 2 osa 2

Ajankohta 15.12.2018 - 16.12.2018
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Sijaintikunta
Paikkakunta Rovaniemi
Ilmoittautuminen 10.4.2018 0:01 - 23.11.2018 9:00

Tavoite

Kurssin tavoitteena on tämän päivän reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien kehittäminen.

Kenelle kurssi soveltuu

Johtamistaitonsa kehittämisestä kiinnostuneet reserviläiset, jotka ovat käyneet reservinjohtaja 1 kurssin.

Suositeltavat esitiedot

Aluetoimisto valitsee osallistujat. Pääsääntöisesti reservinjohtaja 1-kurssin suorittaneet reservin johtajat.

Sisältö

Reserviläisjohtaja 2 on Puolustusvoimien Lapin Aluetoimiston Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamaa johtamiskoulutusta.
Kurssin osanottajat kutsuu tilaaja Puolustusvoimien Lapin Aluetoimisto.
Kurssin tavoitteena on tämän päivän reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien kehittäminen.
- Johtaja osaa soveltaa erilaisia menetelmiä ja malleja joukon johtamiseen erilaisissa tilanteissa
- Johtaja tuntee vastuunsa päätöksiä tehdessään ja käskyjä antaessaan
- Johtaja osaa tämän päivän toimintaympäristön vaikutukset joukon johtamisessa

Koulutuspaikka

Rovaniemi
Someroharju, varuskunta
96960 Rovaniemi

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Juhamatti Konttaniemi. juhamatti.konttaniemi@gmail.com>
Juha Mikkonen. juha.mikkonen@ppe.inet.fi
Koulutuspäällikkö Jarkko Junni, jarkko.junni@mpk.fi puh: 040 481 2199