MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutus
Försvarsutbildning

Kuva: Mauri Väänänen

Svenskspråkig utbildning

MPK ordnar även utbildning på svenska. Vi strävar till att utöka och utveckla utbudet av svenskspråkig utbildning i hela landet. Svenskspråkig utbildning erbjuds både inom militär- och helhetssäkerhetsutbildningen.

För tillfället ordnas svenskspråkig utbildning speciellt i Österbottens försvarsdistrikt och Marinförsvarsdistriktet.


  • Fältduglighetsmarsch / Kenttäkelpoisuusmarssi

    27.9.2020 - 18.10.2020
    Pedersöre

Se mer träning här