MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Kuva: Mauri Väänänen

Svenskspråkig utbildning

MPK ordnar även utbildning på svenska. Vi strävar till att utöka och utveckla utbudet av svenskspråkig utbildning i hela landet. Svenskspråkig utbildning erbjuds både inom militär- och helhetssäkerhetsutbildningen.

För tillfället ordnas svenskspråkig utbildning speciellt i Österbottens försvarsdistrikt och Marinförsvarsdistriktet.


 • Fältduglighetsmarsch

  15.6.2019
  Jakobstad / Meddelas senare
 • Jordbrukets beredskap inför störningssituationer

  18.10.2019
  Försvarsmaktens utbildningscentral
 • Grundkurs Beredskapsfärdigheter / Grupp damer 2019

  Jakobstad med omnejd

Katso lisää koulutuksia tästä