MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Kuva: Mauri Väänänen

Svenskspråkig utbildning

MPK ordnar även utbildning på svenska. Vi strävar till att utöka och utveckla utbudet av svenskspråkig utbildning i hela landet. Svenskspråkig utbildning erbjuds både inom militär- och helhetssäkerhetsutbildningen.

För tillfället ordnas svenskspråkig utbildning speciellt i Österbottens försvarsdistrikt och Marinförsvarsdistriktet.


 • Beredskapstänk / Vörå

  28.1.2020
  Vörå
 • Fältduglighetsmarsch / Kenttäkelpoisuusmarssi

  15.3.2020 - 10.5.2020
  Pedersöre
 • Säkerhet i skolvärlden

  16.3.2020
  Edsevö

Katso lisää koulutuksia tästä