MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Kuva: Mauri Väänänen

Svenskspråkig utbildning

MPK ordnar även utbildning på svenska. Vi strävar till att utöka och utveckla utbudet av svenskspråkig utbildning i hela landet. Svenskspråkig utbildning erbjuds både inom militär- och helhetssäkerhetsutbildningen.

För tillfället ordnas svenskspråkig utbildning speciellt i Österbottens försvarsdistrikt och Marinförsvarsdistriktet.


 • Finlandssvensk försvarsdag, Fredrikshamn

  19.1.2019
  Reservofficersskolans manege
 • Jordbrukets beredskap inför störningssituationer

  23.1.2019
  Optima, Lilla auditoriet Tankar
 • Säkerhet i skolvärlden

  7.2.2019
  Optima

Katso lisää koulutuksia tästä