MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Kuva: Suvi Suovaara

Sotilaallinen koulutus

MPK järjestää reserviläisille sotilaallista koulutusta yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Keskeisenä koulutusryhmänä ovat maakuntajoukot ja paikallispuolustus. Tarjoamme sotilaallista koulutusta eri tehtävissä ja tilaisuuksia ylläpitää kenttäkelpoisuutta. Koulutuksessa voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja ja kehittää kouluttaja- sekä johtamistaitoja.

Kertausharjoitus (KH) on Puolustusvoimien järjestämä osallistujalle pakollinen harjoitus, jonne reserviläinen saa Puolustusvoimilta käskyn saapua kertausharjoitukseen. Kertausharjoituksista maksetaan reserviläispalkkaa ja myönnetään kertausharjoitusvuorokausia. MPK ei järjestä kertausharjoituksia.

Puolustusvoimat tilaa MPK:lta vapaaehtoisia harjoituksia (VEH) . Näihin harjoituksiin voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta ja näin ilmoittaa halukkuuteensa osallistua harjoituksiin. Vapaaehtoinen harjoitus on nimensä mukaisesti osallistujalle vapaaehtoinen. Ilmoittautumisen jälkeen on osallistujalla kuitenkin velvollisuus tulla paikalle, ja estymisestä tulee ilmoittaa harjoituksen johdolle. Aluetoimisto valitsee osallistujat vapaaehtoisiin harjoituksiin ja lähettää heille keltaiselle paperille painetun kutsun saapua vapaaehtoiseen harjoitukseen. Osallistuja saa kutsun mukana Puolustusvoimien matkaliput harjoituksen järjestämispaikkaan. Koulutus, majoitus, muonitus ja terveydenhuolto ovat maksuttomia. Vapaaehtoisista harjoituksista maksetaan päivärahaa, ja harjoituksesta myönnetyt kertausharjoitusvuorokaudet lasketaan täysimääräisinä mukaan esimerkiksi ylennyksiä harkittaessa.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus on vapaaehtoinen. Siihen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan MPK järjestää koulutuksen ja kurssille voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta. Koulutuksesta saa useimmiten rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia, vaikka siitä ei makseta palkkaa, päivärahaa tai matkakorvauksia. Rinnasteisia vuorokausia huomioidaan ylennyksiä harkittaessa enintään 25. Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus voi olla osallistujalle maksullinen, jolloin osallistumismaksulla katetaan muona-, yöpymis- ja vakuutuskuluja.

Jokaisessa kurssikuvauksessa on tieto siitä, onko kyseessä Puolustusvoimien tilaama vai sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi. Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen tunnistaa useimmiten ilmoituksesta, että Puolustusvoimat tai sen aluetoimisto valitsee osallistujat.


 • Maakuntakomppanioiden rekrytointi- ja infotilaisuus

  18.7.2019
  Radioniemi, Santahamina
 • Maakuntakomppanioiden rekrytointi- ja infotilaisuus, Tuusula

  1.8.2019
  Puolustusvoimien kurssikeskus
 • Sotilaspoliisiperuskurssi 1

  3.8.2019 - 4.8.2019
  Toivala
 • Maakuntakomppanioiden rekrytointi- ja infotilaisuus

  8.8.2019
  Radioniemi, Santahamina
 • Marssiharjoitus, polkupyörä (PAK-msi), Kiltapyöräily

  15.8.2019
  Onttola
 • B-ajo-oikeuskurssi

  15.8.2019
  Ylämyllyn varastoalue
 • KORPI 2019 -harjoitus, Maakuntakomppaniakurssi

  16.8.2019 - 18.8.2019
  Kainuun prikaati, opastustaulut pääportilta
  • Paikka: Kainuun prikaati, opastustaulut pääportilta
  • Ajankohta: 16.8.2019 - 18.8.2019
  • Ilmoittautuminen: 28.07.2019 23:00 mennessä
  • Ilmoittaudu Tutustu tarkemmin
 • Puolustusvoimien hyväksymien kouluttajien jatkokoulutus

  16.8.2019 - 18.8.2019
  Ylämylly
 • Taistelu rakennetulla alueella (TRA) jatkokurssi

  17.8.2019 - 18.8.2019
  Seinäjoki
 • Paikallispataljoonan Kesäyön marssi

  17.8.2019
  JKL Yliopisto Liikunnan rakennus

Katso lisää koulutuksia tästä