MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Kuva: Suvi Suovaara

Sotilaallinen koulutus

MPK järjestää reserviläisille sotilaallista koulutusta yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Keskeisenä koulutusryhmänä ovat maakuntajoukot ja paikallispuolustus. Tarjoamme sotilaallista koulutusta eri tehtävissä ja tilaisuuksia ylläpitää kenttäkelpoisuutta. Koulutuksessa voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja ja kehittää kouluttaja- sekä johtamistaitoja.

Kertausharjoitus (KH) on Puolustusvoimien järjestämä osallistujalle pakollinen harjoitus, jonne reserviläinen saa Puolustusvoimilta käskyn saapua kertausharjoitukseen. Kertausharjoituksista maksetaan reserviläispalkkaa ja myönnetään kertausharjoitusvuorokausia. MPK ei järjestä kertausharjoituksia.

Puolustusvoimat tilaa MPK:lta vapaaehtoisia harjoituksia (VEH) . Näihin harjoituksiin voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta ja näin ilmoittaa halukkuuteensa osallistua harjoituksiin. Vapaaehtoinen harjoitus on nimensä mukaisesti osallistujalle vapaaehtoinen. Ilmoittautumisen jälkeen on osallistujalla kuitenkin velvollisuus tulla paikalle, ja estymisestä tulee ilmoittaa harjoituksen johdolle. Aluetoimisto valitsee osallistujat vapaaehtoisiin harjoituksiin ja lähettää heille keltaiselle paperille painetun kutsun saapua vapaaehtoiseen harjoitukseen. Osallistuja saa kutsun mukana Puolustusvoimien matkaliput harjoituksen järjestämispaikkaan. Koulutus, majoitus, muonitus ja terveydenhuolto ovat maksuttomia. Vapaaehtoisista harjoituksista maksetaan päivärahaa, ja harjoituksesta myönnetyt kertausharjoitusvuorokaudet lasketaan täysimääräisinä mukaan esimerkiksi ylennyksiä harkittaessa.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus on vapaaehtoinen. Siihen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan MPK järjestää koulutuksen ja kurssille voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta. Koulutuksesta saa useimmiten rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia, vaikka siitä ei makseta palkkaa, päivärahaa tai matkakorvauksia. Rinnasteisia vuorokausia huomioidaan ylennyksiä harkittaessa enintään 25. Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus voi olla osallistujalle maksullinen, jolloin osallistumismaksulla katetaan muona-, yöpymis- ja vakuutuskuluja.

Jokaisessa kurssikuvauksessa on tieto siitä, onko kyseessä Puolustusvoimien tilaama vai sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi. Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen tunnistaa useimmiten ilmoituksesta, että Puolustusvoimat tai sen aluetoimisto valitsee osallistujat.


 • Etsintä- ja kiinniottoharjoitus

  15.12.2019
  Pääkaupunkiseutu
 • Puolustusvoimien B-ajolupakurssi

  1.1.2020 - 30.6.2020
  Radioniemi, Santahamina
 • Maakuntakomppanioiden rekrytointi- ja infotilaisuus 1/2020

  7.1.2020
  Puolustusvoimien kurssikeskus
 • TIKOPA Suunnittelu 1/2020

  9.1.2020
  Vanha esikuntakomppania
 • Taisteluensiapu - TCCC

  11.1.2020 - 12.1.2020
  Pyhäranta, Rohdaisten koulu
  • Paikka: Pyhäranta, Rohdaisten koulu
  • Ajankohta: 11.1.2020 - 12.1.2020
  • Ilmoittautuminen: 11.01.2020 23:00 mennessä
  • Ilmoittaudu Tutustu tarkemmin
 • Maakuntakomppanioiden rekrytointi- ja infotilaisuus 2/2020

  14.1.2020
  Radioniemi, Santahamina
 • JÄÄK: Komppanian päällikkö- ja tulenjohtopäällikkökurssi

  17.1.2020 - 1.12.2020
  Puolustusvoimien kurssikeskus
  • Paikka: Puolustusvoimien kurssikeskus
  • Ajankohta: 17.1.2020 - 1.12.2020
  • Ilmoittautuminen: 15.12.2019 23:00 mennessä
  • Ilmoittaudu Tutustu tarkemmin
 • Arktinen taisteluensiapu ja toimintakyky

  24.1.2020 - 26.1.2020
  Puolustusvoimien Tutkimuslaitos Lakiala
  • Paikka: Puolustusvoimien Tutkimuslaitos Lakiala
  • Ajankohta: 24.1.2020 - 26.1.2020
  • Ilmoittautuminen: 25.12.2019 23:00 mennessä
  • Ilmoittaudu Tutustu tarkemmin
 • Henkilösuojauskurssi

  25.1.2020
  Vanha esikuntakomppania
 • Suunnitteluharjoitus 2

  25.1.2020 - 26.1.2020
  Porin Prikaati

Katso lisää koulutuksia tästä