MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutus
Försvarsutbildning

Kuva: Suvi Suovaara

Sotilaallista osaamista MPK:ssa ja Puolustusvoimissa

MPK:n koulutusjärjestelmä on osa reservin koulutusjärjestelmää, johon kuuluu MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen lisäksi Puolustusvoimien kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset.

Puolustusvoimien järjestämä reservin koulutus

Kertausharjoitus (KH) on Puolustusvoimien järjestämä osallistujalle pakollinen harjoitus, jonne reserviläinen saa Puolustusvoimilta käskyn saapua kertausharjoitukseen. Kertausharjoituksista maksetaan reserviläispalkkaa ja myönnetään kertausharjoitusvuorokausia. MPK ei järjestä kertausharjoituksia.

Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin (VEH) aluetoimisto valitsee osallistujat ja lähettä heille keltaiselle paperille painetun kutsun. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jälkeen on osallistujalla kuitenkin velvollisuus tulla paikalle, ja estymisestä tulee ilmoittaa harjoituksen johdolle. Koulutus, majoitus, matkat, muonitus ja terveydenhuolto ovat maksuttomia. Vapaaehtoisista harjoituksista maksetaan päivärahaa, ja harjoituksesta myönnetyt kertausharjoitusvuorokaudet lasketaan täysimääräisinä mukaan esimerkiksi ylennyksiä harkittaessa. MPK ei järjestä vapaaehtoisia harjoituksia.

MPK:n järjestämä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus on vapaaehtoinen. Siihen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan MPK järjestää koulutuksen ja kurssille voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta. Koulutuksesta saa useimmiten rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia, vaikka siitä ei makseta palkkaa, päivärahaa tai matkakorvauksia. SOTVA-harjoitus voi olla osallistujalle maksullinen, jolloin osallistumismaksulla katetaan muona-, yöpymis- ja vakuutuskuluja.

Osallistumalla MPK:n SOTVA-koulutukseen voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja, hankkia uutta osaamista, ylläpitää kenttäkelpoisuutta sekä kehittää kouluttaja- ja johtamistaitoja.  Reserviläisille tarjotaan nousujohteisia koulutus- ja tehtäväpolkuja, jotka tähtäävät ensisijaisesti yksilötaitojen kehittämiseen. Koulutuksella ylläpidetään ja parannetaan toimintakykyä ja sijoituskelpoisuutta. MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ohjaa ja sen hyväksyy Puolustusvoimat.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen osallistuvien tulee olla vähintään 18-vuotiaita kurssin alkamishetkellä. Reserviläisten lisäksi SOTVA-koulutukseen voivat osallistua myös täysi-ikäiset asepalvelusta suorittamattomat henkilöt ja muut ei-asevelvolliset.


 • Puolustusvoimien B-ajolupakurssi

  1.1.2020 - 31.12.2020
  Helsinki (monimuoto-opetus)
 • Maakuntakomppanian karttaharjoitus 2020

  28.1.2020 - 8.12.2020
  KUOPIO
  • Paikka: Pohjois-Savon Aluetoimisto
  • Ajankohta: 28.1.2020 - 8.12.2020
  • Tutustu tarkemmin
 • Sotilasjohtamisen teoriaopinnot

  1.2.2020 - 1.12.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • Sotilaspedagogiikan teoriaopinnot

  1.2.2020 - 1.12.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna 3Q/2020 - verkkokurssi

  1.7.2020 - 30.9.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • SPOL aluevalvonta peruskurssi 1/2

  18.9.2020 - 20.9.2020
  Helsinki
 • SPOL peruskurssi

  18.9.2020 - 20.9.2020
  Helsinki
 • TRA jatkokurssi 2/2

  18.9.2020 - 20.9.2020
  Helsinki
 • KRH-peruskurssi

  18.9.2020 - 20.9.2020
  Helsinki
 • Tiedustelun perusteet

  18.9.2020 - 20.9.2020
  Helsinki

Katso lisää koulutuksia tästä