MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutus
Försvarsutbildning

Kuva: Suvi Suovaara

Sotilaallista osaamista MPK:ssa ja Puolustusvoimissa

MPK:n koulutusjärjestelmä on osa reservin koulutusjärjestelmää, johon kuuluu MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen lisäksi Puolustusvoimien kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset.

Puolustusvoimien järjestämä reservin koulutus

Kertausharjoitus (KH) on Puolustusvoimien järjestämä osallistujalle pakollinen harjoitus, jonne reserviläinen saa Puolustusvoimilta käskyn saapua kertausharjoitukseen. Kertausharjoituksista maksetaan reserviläispalkkaa ja myönnetään kertausharjoitusvuorokausia. MPK ei järjestä kertausharjoituksia.

Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin (VEH) aluetoimisto valitsee osallistujat ja lähettä heille keltaiselle paperille painetun kutsun. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jälkeen on osallistujalla kuitenkin velvollisuus tulla paikalle, ja estymisestä tulee ilmoittaa harjoituksen johdolle. Koulutus, majoitus, matkat, muonitus ja terveydenhuolto ovat maksuttomia. Vapaaehtoisista harjoituksista maksetaan päivärahaa, ja harjoituksesta myönnetyt kertausharjoitusvuorokaudet lasketaan täysimääräisinä mukaan esimerkiksi ylennyksiä harkittaessa. MPK ei järjestä vapaaehtoisia harjoituksia.

MPK:n järjestämä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus on vapaaehtoinen. Siihen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan MPK järjestää koulutuksen ja kurssille voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta. Koulutuksesta saa useimmiten rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia, vaikka siitä ei makseta palkkaa, päivärahaa tai matkakorvauksia. SOTVA-harjoitus voi olla osallistujalle maksullinen, jolloin osallistumismaksulla katetaan muona-, yöpymis- ja vakuutuskuluja.

Osallistumalla MPK:n SOTVA-koulutukseen voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja, hankkia uutta osaamista, ylläpitää kenttäkelpoisuutta sekä kehittää kouluttaja- ja johtamistaitoja.  Reserviläisille tarjotaan nousujohteisia koulutus- ja tehtäväpolkuja, jotka tähtäävät ensisijaisesti yksilötaitojen kehittämiseen. Koulutuksella ylläpidetään ja parannetaan toimintakykyä ja sijoituskelpoisuutta. MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ohjaa ja sen hyväksyy Puolustusvoimat.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen osallistuvien tulee olla vähintään 18-vuotiaita kurssin alkamishetkellä. Reserviläisten lisäksi SOTVA-koulutukseen voivat osallistua myös täysi-ikäiset asepalvelusta suorittamattomat henkilöt ja muut ei-asevelvolliset.


 • Puolustusvoimien B-ajolupakurssi

  1.1.2020 - 1.8.2020
  Helsinki (monimuoto-opetus)
 • Sotilasjohtamisen teoriaopinnot

  1.2.2020 - 1.12.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • Sotilaspedagogiikan teoriaopinnot

  1.2.2020 - 1.12.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • Kuntotestit (Lihaskuntotesti, UKK / Cooper) Lahti

  27.6.2020
  Lahti
 • Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna 3Q/2020 - verkkokurssi

  1.7.2020 - 30.9.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • Lihaskunto- ja kestävyystestitilaisuus Espoon Leppävaarassa

  2.7.2020
  Espoo
 • Kuntotestit (Lihaskuntotesti, UKK / Cooper) Lahti

  6.7.2020
  Lahti
 • Fyysisen kunnon testit

  14.7.2020
  Toivala
  • Paikka: Karjalan Lennosto, Rissalan tukikohta
  • Ajankohta: 14.7.2020
  • Ilmoittautuminen: 10.07.2020 23:59 mennessä
  • Ilmoittaudu Tutustu tarkemmin
 • HIUKKA 2020 -harjoituksen kouluttajapalaveri 3

  28.7.2020
  Oulu
 • Taistelijan tiedustelukurssi 2 / SOMMARÖ20

  31.7.2020 - 2.8.2020
  Maalahti

Katso lisää koulutuksia tästä