MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Kuva: Suvi Suovaara

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA)

MPK:n koulutusjärjestelmä on osa reservin koulutusjärjestelmää, johon kuuluu MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen lisäksi Puolustusvoimien kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset.

Kertausharjoitus (KH) on Puolustusvoimien järjestämä osallistujalle pakollinen harjoitus, jonne reserviläinen saa Puolustusvoimilta käskyn saapua kertausharjoitukseen. Kertausharjoituksista maksetaan reserviläispalkkaa ja myönnetään kertausharjoitusvuorokausia. MPK ei järjestä kertausharjoituksia.

Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin (VEH) aluetoimisto valitsee osallistujat ja lähettä heille keltaiselle paperille painetun kutsun. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jälkeen on osallistujalla kuitenkin velvollisuus tulla paikalle, ja estymisestä tulee ilmoittaa harjoituksen johdolle. Koulutus, majoitus, matkat, muonitus ja terveydenhuolto ovat maksuttomia. Vapaaehtoisista harjoituksista maksetaan päivärahaa, ja harjoituksesta myönnetyt kertausharjoitusvuorokaudet lasketaan täysimääräisinä mukaan esimerkiksi ylennyksiä harkittaessa. MPK ei järjestä vapaaehtoisia harjoituksia.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus on vapaaehtoinen. Siihen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan MPK järjestää koulutuksen ja kurssille voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta. Koulutuksesta saa useimmiten rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia, vaikka siitä ei makseta palkkaa, päivärahaa tai matkakorvauksia. Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus voi olla osallistujalle maksullinen, jolloin osallistumismaksulla katetaan muona-, yöpymis- ja vakuutuskuluja.

Osallistumalla MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen (SOTVA) voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja, hankkia uutta osaamista, ylläpitää kenttäkelpoisuutta sekä kehittää kouluttaja- ja johtamistaitoja.  Reserviläisille tarjotaan nousujohteisia koulutus- ja tehtäväpolkuja, jotka tähtäävät ensisijaisesti yksilötaitojen kehittämiseen. Koulutuksella ylläpidetään ja parannetaan toimintakykyä ja sijoituskelpoisuutta. MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ohjaa ja sen hyväksyy Puolustusvoimat.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen osallistuvien tulee olla vähintään 18-vuotiaita kurssin alkamishetkellä. Reserviläisten lisäksi SOTVA-koulutukseen voivat osallistua myös täysi-ikäiset asepalvelusta suorittamattomat henkilöt ja muut ei-asevelvolliset.


 • Puolustusvoimien B-ajolupakurssi

  1.1.2020 - 30.6.2020
  Helsinki
 • Sotilasjohtamisen teoriaopinnot

  1.2.2020 - 1.12.2020
 • Sotilaspedagogiikan teoriaopinnot

  1.2.2020 - 1.12.2020
 • Puolustusvoimain lippujuhlaparaatin MPK:n marssiosasto Raaseporissa

  3.6.2020 - 4.6.2020
  Dragsvik
 • Hiukka 2020 harjoitus, Esikunta- ja perustamiskurssi

  12.6.2020 - 14.6.2020
  Oulu
 • Hiukka 2020 harjoitus, Huoltokurssi (kenttämuonitus)

  12.6.2020 - 14.6.2020
  Oulu
 • Hiukka 2020 harjoitus, Pioneerikurssi (CIED-kurssi)

  12.6.2020 - 14.6.2020
  Oulu
 • Hiukka 2020 harjoitus, Taisteluensiapukurssi

  12.6.2020 - 14.6.2020
  Oulu
 • Hiukka 2020 harjoitus, Tiedustelukurssi

  12.6.2020 - 14.6.2020
  Oulu
 • HIUKKA 2020 harjoitus, Viestikurssi

  12.6.2020 - 14.6.2020
  Oulu

Katso lisää koulutuksia tästä