MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Kuva: Suvi Suovaara

Sotilaallinen koulutus

MPK järjestää reserviläisille sotilaallista koulutusta yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Keskeisenä koulutusryhmänä ovat maakuntajoukot ja paikallispuolustus. Tarjoamme sotilaallista koulutusta eri tehtävissä ja tilaisuuksia ylläpitää kenttäkelpoisuutta. Koulutuksessa voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja ja kehittää kouluttaja- sekä johtamistaitoja.

Kertausharjoitus (KH) on Puolustusvoimien järjestämä osallistujalle pakollinen harjoitus, jonne reserviläinen saa Puolustusvoimilta käskyn saapua kertausharjoitukseen. Kertausharjoituksista maksetaan reserviläispalkkaa ja myönnetään kertausharjoitusvuorokausia. MPK ei järjestä kertausharjoituksia.

Puolustusvoimat tilaa MPK:lta vapaaehtoisia harjoituksia (VEH) . Näihin harjoituksiin voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta ja näin ilmoittaa halukkuuteensa osallistua harjoituksiin. Vapaaehtoinen harjoitus on nimensä mukaisesti osallistujalle vapaaehtoinen. Ilmoittautumisen jälkeen on osallistujalla kuitenkin velvollisuus tulla paikalle, ja estymisestä tulee ilmoittaa harjoituksen johdolle. Aluetoimisto valitsee osallistujat vapaaehtoisiin harjoituksiin ja lähettää heille keltaiselle paperille painetun kutsun saapua vapaaehtoiseen harjoitukseen. Osallistuja saa kutsun mukana Puolustusvoimien matkaliput harjoituksen järjestämispaikkaan. Koulutus, majoitus, muonitus ja terveydenhuolto ovat maksuttomia. Vapaaehtoisista harjoituksista maksetaan päivärahaa, ja harjoituksesta myönnetyt kertausharjoitusvuorokaudet lasketaan täysimääräisinä mukaan esimerkiksi ylennyksiä harkittaessa.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus on vapaaehtoinen. Siihen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan MPK järjestää koulutuksen ja kurssille voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta. Koulutuksesta saa useimmiten rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia, vaikka siitä ei makseta palkkaa, päivärahaa tai matkakorvauksia. Rinnasteisia vuorokausia huomioidaan ylennyksiä harkittaessa enintään 25. Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus voi olla osallistujalle maksullinen, jolloin osallistumismaksulla katetaan muona-, yöpymis- ja vakuutuskuluja.

Jokaisessa kurssikuvauksessa on tieto siitä, onko kyseessä Puolustusvoimien tilaama vai sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi. Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen tunnistaa useimmiten ilmoituksesta, että Puolustusvoimat tai sen aluetoimisto valitsee osallistujat.


 • Taistelu rakennetulla alueella (TRA) kurssi

  15.11.2019 - 17.11.2019
  Hiukkavaara, harjoitus- ja ampuma-alue sekä vanha kasarmialue
  • Paikka: Hiukkavaara, harjoitus- ja ampuma-alue sekä vanha kasarmialue
  • Ajankohta: 15.11.2019 - 17.11.2019
  • Tutustu tarkemmin
 • Aluevalvonta- ja tiedustelukurssi (TIVA 1)

  15.11.2019 - 17.11.2019
  Hiukkavaara, Ampumaradan paviljonki ja ympäristö, ampumarata 2
  • Paikka: Hiukkavaara, Ampumaradan paviljonki ja ympäristö, ampumarata 2
  • Ajankohta: 15.11.2019 - 17.11.2019
  • Tutustu tarkemmin
 • Maakuntakomppanian virka-apukurssi

  15.11.2019 - 17.11.2019
  Ylämylly
 • MPK:n kouluttajakurssi, PV-Taso 1, jakso 2

  22.11.2019 - 23.11.2019
  Ylämylly
 • Komppanian taistelun johto (tilannearvio sotapeli)

  30.11.2019 - 1.12.2019
  Toivala

Katso lisää koulutuksia tästä