Siirry sisältöön

Kuva: Kimmo Kaisto / Pelastustieto

Öljyntorjunta

Koulutuksella on tärkeä rooli, kun varaudutaan öljyonnettomuuteen ja sen hoitamiseen. Viranomainen voi tarvittaessa pyytää vapaaehtoisia toiminnan tueksi eri tehtäviin laaja-alaisessa, paikallisesti merkittävässä tai pitkään jatkuvassa öljyvahingon torjuntatilanteessa. MPK tarjoaa erilaista koulutusta öljyntorjuntaan liittyen.Yksi tärkeä osa-alue on huoltoviirikkötoiminta. Huoltoviirikön toiminnassa valmistaudutaan suorittamaan kaikki ne tukitehtävät, joita kukin pelastuslaitos ilmoittaa tarvitsevansa.

Huoltoviirikön vastuualueisiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat toiminnat:
• Perustaminen
• Kuljetukset
• Tiedustelu (öljyn levinneisyyden tiedustelu)
• Huolto ja muonitus
• Varastotoiminnat
• Vartiointi (kohteen suojaaminen)


Nimi
Ajankohta

    Katso lisää koulutuksia tästä