Siirry sisältöön
Kuva kahdesta miehestä metsässä tiedustelutehtävissä tiedustelukurssilla metsässä.

Hämeen Ilves 2020 -harjoitus järjestetään 18.9.-20.9.2020 Parolannummen lähiharjoitusalueilla.

Hämeen Ilves 2020 palaa takaisin aikaisemmalle paikalleen syyskuun loppuun. Vaikka koronavirus on asettanut haasteita ja rajoitteita yhteiskunnan ja MPK:n toimintaan, luotamme siihen, että perinteinen harjoitus päästään toteuttamaan tänäkin vuonna ja sitä varten teemme harjoitusvalmisteluja yhteiskunnan asettamissa rajoissa kenenkään terveyttä vaarantamatta.

Harjoitus on kerännyt vuosittain runsaasti aktiivista maanpuolustusväkeä yhteen. Enimmillään harjoituksessa on ollut yhteensä yli 350 osallistujaa ja toimijaa. Monipuolinen harjoitusjoukko on muodostunut ympäri Suomea tulevista varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneista reserviläisistä, aikaisemmin mukana olleista sitoutuneista ja sitoutumattomista maanpuolustusaktiiveista sekä sotilaallisesta maanpuolustuksesta ja Puolustusvoimien toiminnasta kiinnostuneista vapaaehtoisista miehistä ja naisista. Ehkä ainoana osallistumista rajoittavana tekijänä on ollut harjoituksen luonteesta johtuva 18 -vuoden alaikäraja. Osallistujat ovat tulleet harjoitukseen kertaamaan reserviläistaitojaan ja kokemaan uutta ajoittain raskaissakin olosuhteissa ja erityisesti tuntemaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen riemua. Harjoitus onkin ollut hyvä mahdollisuus saada uusia ystäviä ja tuttavia. Osallistujilta kootun palautteen perusteella voidaan todeta, että harjoituksen läpivienti ja harjoituskokemukset ovat olleet positiivisia.

Harjoitus on vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyön summa. Harjoitus on monen eri toimijan yhteistyön tulos. Harjoitus viedään pääosin läpi vapaaehtoisten toimijoiden johtamana ja toteuttamana. He toimivat harjoituksen kaikissa vastuutehtävissä. Kurssijohtajat suunnittelevat ja valmistelevat kurssinsa, kouluttajat toteuttavat suunnitelman mukaisen koulutuksen ja kurssivääpelit ja muu huollon väki tuottavat kurssien tukipalvelut siten, että kurssinjohtajat ja kouluttajat voivat keskittyä koulutuksen läpiviemiseen.

Panssariprikaati osallistuu harjoitusjärjestelyihin vahvalla panoksella. Se osoittaa harjoitukseen tiloja, alueita, ajoneuvoja ja henkilökuntaa kouluttaja-avuksi. Ilman Panssariprikaatin vahvaa tukea ei näin suuren harjoituksen toteuttaminen olisi mahdollista.

Vaikka harjoituksen muonitus totutetaankin vapaaehtoisen talousryhmän toimesta, ei elintarvikehuolto toimisi ilman Leijona Cateringin Parolannummen varuskuntaravintola Rubenin henkilökunnan ammattitaitoa ja myönteistä suhtautumista.

Hämeen Ilves 2020 -harjoituksessa on tänäkin vuonna tarjolla runsas kurssivalikoima, josta jokainen voi valita sen itseään kiinnostavan kurssin. Joihinkin kursseihin on yhdistetty kurssi, joka jouduttiin aikaisemman tilanteen vuoksi perumaan.

Harjoituksen kursseja ovat:

Ilmoittautumiset kursseille päättyvät 16.8.2020.

Lisätietoa harjoituksesta ja kursseista antaa harjoituksenjohtaja Sauli Mäentausta,
p. 040 848 7007, sauli.maentausta@mpk.fi .

1.1.2020 voimaan tulleen laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta vaikutus Hämeen Ilves 2020 harjoitukseen.

Uudistunut laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta tuli voimaan 1.1.2020 ja se on tuonut muutoksia Hämeen Ilves -harjoituksen kurssitarjontaan. Osa kursseista ovat olleet sisällöltään ja opetustarkoitukseltaan sellaisia, että niiden järjestäminen ei enää uuden lain mukaan ole mahdollista toteuttaa MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena. Puolustusvoimat järjestääkin Hämeen Ilves 2020 harjoituksen kanssa samanaikaisesti Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia, joille hakeutumalla voi verestää reserviläistaitojaan näissä aiheissa. Huomioitavaa on, että Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin voivat osallistua vain asevelvolliset ja niihin Puolustusvoimat kutsuu osallistujat.