MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

07.09.2016Toiminnanjohtajan katsaus

MPK:n toiminnan vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon analysointi ja tarkastelu on saatu päätökseen. Tulokseen ei voi olla muuta kuin tyytyväinen: sekä kouluttajien että koulutusvuorokausien määrä on kasvanut vuoden takaisesta.

Kun tarkastelee kokonaisuutta näyttää siltä, että koulutusluvuissa jopa edellisen ennätysvuoden 2015 tulokset on ylitetty. Kursseille on osallistunut lähes 25 000 kansalaista ja koulutusvuorokausien määrä on noin 44 000 vuorokautta – noin 1 000 vuorokautta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Merkillepantavaa on se, että kouluttajien koulutusvuorokausien määrä on noussut noin 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lukuisten uusien koulutusohjelmien rakentaminen on motivoinut uusia kouluttajia mukaan koulutuksen kehittämiseen.

Uusia koulutusohjelmia ja turvallisuusyhteistyötä

Uudet koulutusohjelmat ovat käynnistyneet alkuvuonna hyvin. Muun muassa erikoisrajajääkärikoulutuksen kursseille osallistui jopa 90 % kutsutuista, pioneeriaselajin koulutusohjelma valmistui ja merenkulun koulutusohjelma tulee syyskuussa hyväksyttäväksi. Lisäksi kolmivuotinen kyberturvallisuuskoulutuksen kehittämisohjelma saatiin tehtyä ICT Suomi ry:n rahoitukseen turvin. MPK osallistui ja koordinoi myös reserviläisjärjestöjen osallistumista Turvallisuuskomitean johtamaan Valtion hallinnon valmiusharjoitukseen (VALHA) yhdessä muiden turvallisuusalan järjestöjen kanssa.

Näkyvyyttä vapaaehtoiselle maanpuolustukselle

MPK on uusinut kotisivunsa, jotka aukaistiin viime viikolla. Saimme päätökseen hienosti toteutetun yhteistyöprojektin eri toimijoiden kanssa. Kiitän kaikkia projektiin osallistuneita niin omaa henkilöstöämme kuin vapaaehtoisia toimijoita kotisivujen eteen tehdystä työstä. Toki tämän jälkeenkin riittää vielä hienosäätöä ja kehitysehdotuksia otetaan aina vastaan.

Parhaillaan viimeistellään ensi vuoden suunnittelua, jossa yhtenä tärkeänä kokonaisuutena on itsenäisyytemme 100-vuotista taivalta juhlistavien kokonaisturvallisuustapahtumien koordinointi- ja järjestely. MPK on vahvasti mukana maanpuolustusjärjestöjen ja turvallisuustoimijoiden yhteisessä Nuku rauhassa -kampanjassa. Yhteistyöllä saamme rakennettua joukon onnistuneita tapahtumia, joissa kansalaiset saavat tutustua kaikkiin kokonaisturvallisuuden rakentajiin.

Toiminta jatkuu kaikkialla

Synkkiä pilviä toimintaamme ovat tuoneet valtiovarainministeriön elokuussa julkaistut budjettiraamit. Niissä toistetaan jo viime vuoden syyskuussa esiin tullut 20 % vähennys- ja säästövelvoite (noin 400 000 euroa) koko strategiakaudelle vuoteen 2020 asti.

MPK onkin harmikseen joutunut käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut organisaationsa ja henkilöstömitoituksensa uudelleen järjestämiseksi. Se on negatiivinen viesti myös niille vapaaehtoisille, jotka haluavat omalta osaltaan ottaa vastuuta sekä koulutuksen järjestäjinä että kriisivalmiuksien kehittäjinä sekä pitää huolta valtion päätehtävän, turvallisuuden ylläpidosta.

Realiteetti on se, että resurssit eivät näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa lisäänny. Tämän vuoksi MPK:n on löydettävä kehittämiseen tarvittavat resurssit omasta toiminnastaan, organisaatiostaan ja henkilöstörakenteestaan. Näin sopeudutaan vääjäämättä edessä olevaan muutokseen ajoissa ja pidetään langat omissa käsissä.

Kentällä oleville toimijoille viestini on: tavoitteemme on säilyttää ja jopa kehittää toimintaa, mikäli saamme pitää nykyresurssit. Teitä kaikkia arvokasta maanpuolustustyötä eri tavoin tekeviä tarvitaan!

Hyvää syksyn alkua!

Pertti Laatikainen
Toiminnanjohtaja

Kuva: Ossi Hietala